Visoka železnička škola strukovnih studija

 

Adresa: Zdravka Čelara 14, 11000 Beograd
Tel. 011/329 25 17
veb sajt: www.vzs.edu.rs
e-mail: office@vzs.edu.rs

 

Visoka železnička škola strukovnih studija je obrazovna ustanova koja organizuje studijske programe osnovnih i specijalističkih strukovnih studija, u skladu sa principima Bolonjskog procesa.

Osnovne strukovne studije se organizuju u trajanju od tri godine (šest semestara), a u okviru ovog nivoa studija postoje sledeći studijski programi:

 • Železniči saobraćaj
 • Železničko mašinstvo
 • Elektrotehnika u saobraćaju
 • Železničko građevinarstvo
 • Komercijalno poslovanje železnice
 • Javni gradski i industrijski saobraćaj
 • Inženjerstvo zaštite životne sredine u saobraćaju

Studenti Visoke železničke škole po završetku osnovnih studija imaju mogućnost zaposlenja u JP „Železnice Srbije”, javnim službama, organima državne uprave, preduzećima špedicije, kao i preduzećima ostalih vidova saobraćaja i transporta koja su direktno i indirektno povezana sa železnicom.

Specijalističke studije traju godinu dana (dva semestra), a nastava se sprovodi na sledećim studijskim programima:

 • Železniči saobraćaj
 • Železničko mašinstvo
 • Elektrotehnika u saobraćaju
 • Železničko građevinarstvo
 • Komercijalno poslovanje železnice
 • Javni gradski i industrijski saobraćaj
 • Zaštita životne sredine i energetska efikasnost

Visoka železnička škola organizuje praktičnu nastavu za studente u tehničko-tehnološkoj bazi JP „Železnice Srbije”, kao i preduzećima drugih vidova saobraćaja.

 

 


Prijava za Newsletter - dobijajte bitne informacije o prijemnim ispitima na svoj i-mejl.