Visoka zdravstveno-sanitarna škola „Visan”

 

Adresa: Тоšin Bunar 7а, 11000 Beograd
Tel. 011/307 6470
veb sajt: http://www.vzsvisan.com/
e-mail: skola@vzsvisan.com

 

O visoko zdravstveno-sanitarnoj školi „Visan”:

Visoka zdravstveno-sanitarna škola „Visan” je visokoškolska ustanova strukovnih studija sa sedištem u Beogradu. Osnovana je 2006. godine kao prva privatna škola koja školuje kadrove iz oblasti medicine i ekologije. Nakon osnivanja, u školi su postojala dva smera – Viši fizioterapeut i Viši sanitarno-ekološki inženjer.

Visoka zdravstveno-sanitarna škola organizuje nastavu na dva nivoa – osnovnim i specijalističkim strukovnim studijama. Akreditovana je od strane Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta, a nastavni plan i program su usklađeni sa Bolonjskom deklaracijom i evropskim standardima.

U okviru osnovnih strukovnih studija postoje studijski programi: Strukovni sanitarno-ekološki inženjer, Strukovna medicinska sestra, Strukovni fizioterapeut, Strukovni medicinski radiolog, Strukovni farmaceutski tehničar. 

Na specijalističkim strukovnim studijama realizuje se studijski programi Strukovni sanitarno-ekološki inženjer specijalista, u okviru kog postoje tri modula: Upravljanje zdravstveno-sanitarnim aspektima životne sredine, Upravljanje zdravstveno-sanitarnom bezbednošću hrane i vode, kao i Upravljanje komunalnim i čvrstim otpadom, kao i program Specijalista strukovna medicinska sestra. 

Visoka zdravstveno-sanitarna škola “Visan” uspostavlja saradnju sa više međunarodnih ustanova iz oblasti obrazovanja i privrede. Dodatne mogućnosti za ostvarivanje profesionalne saradnje škola je obezbedila članstvom u Mreži visokih škola Evrope (European Network Module).

Nastavni kadar škole je sačinjen od 44 nastavnika i 30 saradnika.

Studenti Visoke zdravstveno-sanitarne škole ostvaruju prava i zastupaju svoje interese preko Studentskog parlamenta.

 


Prijava za Newsletter - dobijajte bitne informacije o prijemnim ispitima na svoj i-mejl.