Visoka zdravstvena škola strukovnih studija u Beogradu

 

Adresa: Cara Dušana 254, 11080 Zemun
Tel. 011/26 18 120, 26 18 024
veb sajt: www.vzsbeograd.edu.rs
e-mail: ljiljanavms@gmail.com

 

Visoka zdravstvena škola strukovnih studija je trogodišnja obrazovna ustanova, formirana 1958. godine kao Viša medicinska škola. U početku je zadatak škole bio obrazovanje kadrova za poslove u zdravstvenim ustanovama, higijenskoj službi, sanitarnoj inspekciji, kao i rad na zdravstvenom vaspitanju.

Uporedo sa razvijanjem medicinske nauke i povećanjem potrebe za obrazovanjem novih profila zdravstvenih radnika, Škola je uvodila nove smerove. Danas se nastava organizuje na dva nivoa – osnovnim i specijalističkim strukovnim studijama.

Visoka zdravstvena škola strukovnih studija organizuje devet studijskih programa na osnovnim strukovnim studijama:

  • strukovna medicinska sestra
  • strukovna medicinska sestra – babica
  • strukovni sanitarno-ekološki inženjer
  • strukovni medicinski radiolog
  • strukovni fizioterapeut
  • strukovni radni terapeut
  • strukovni medicinsko-laboratorijski tehnolog
  • strukovni nutricionista-dijetetičar
  • strukovni kozmetičar estetičar
  • strukovna medicinska sestra – vaspitač

Specijalističke strukovne studije traju godinu dana, a realizuju se iz sledećih oblasti: Javno zdravlje, Medicinske nauke, Metodika nastave, Zdravstvena nega starih, Klinička nega, Javno zdravlje, Zdravstvena nega u psihijatriji, Instrumentiranje u operacionoj sali, Savremene dijagnostičke tehnike u radiologiji, kao i Anestezija i reanimacija.

Visoka zdravstvena škola strukovnih studija je akreditovana 2007. godine odlukom Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta.

 

 


Prijava za Newsletter - dobijajte bitne informacije o prijemnim ispitima na svoj i-mejl.