Visoka tekstilna strukovna škola za dizajn, tehnologiju i menadžment

 

Adresa: Starine Novaka br. 24, 11000 Beograd
Tel. 011/32 34 002, 32 33 694
veb sajt: www.vtts.edu.rs
e-mail: vtts@eunet.rs

 

Visoka tekstilna strukovna škola za dizajn, tehnologiju i menadžment (DTM) formirana je 1958. godine kao Viša tehnička tekstilna škola. Osnovana je sa ciljem obrazovanja visokostručnog kadra iz oblasti dizajna, tehnologije i menadžmenta u tekstilu, na osnovnim i specijalističkim studijama.

Osnovne strukovne studije traju tri godine i omogućuju sticanje 180 ESPB bodova. Nastava se organizuje iz oblasti tehničko-tehnoloških nauka i umetnosti, u okviru sledećih studijskih programa:

  • Dizajn tekstila i odeće
  • Tekstilno inženjerstvo
  • Menadžment u tekstilnoj industriji

Cilj studijskog programa Dizajn tekstila i odeće predstavlja obezbeđenje strukovnih dizajnera za rad u firmama koje izrađuju modne i tekstilne proizvode. Program tekstilno inženjerstvo obuhvata tri modula – Konstrukcija i modelovanje, Konfekcija i Tekstilna tehnologija, a nakon završetka stiče se zvanje strukovnog inženjera tehnologije sa naznakom modula. Savladavanjem studijskog programa Menadžment u tekstilnoj industriji, studenti dobijaju stručno zvanje strukovnog inženjera menadžmenta.

Visoka tekstilna strukovna škola za dizajn, tehnologiju i menadžment organizuje i specijalističke strukovne studije, koje imaju za cilj školovanje strukovnih specijalista za potrebe odevne industrije. Sprovode se u trajanju od godinu dana i nose 60 ESPB bodova, a studenti se mogu opredeliti između dva studijska programa:

  • Odeća specijalne namene
  • Modni menadžment

U okviru škole postoji Edukacioni centar koji se bavi organizovanjem kurseva iz oblasti tehnologije, dizajna i menadžmenta, ali i profesionalnim usavršavanjem, prekvalifikacijom i dokvalifikacijom, organizovanjem seminara i kurseva za lica sa specijalnim potrebama.

Visoka tekstilna strukovna škola za dizajn, tehnologiju i menadžment je organizator modnih revija, izložbi, radionica, kao i različitih događaja naučnog karaktera.

 

 


Prijava za Newsletter - dobijajte bitne informacije o prijemnim ispitima na svoj i-mejl.