Visoka tehnološka škola strukovnih studija u Šapcu

 

Adresa: Hajduk Veljkova 10, Šabac
Tel. 015/352-759
veb sajt: www.vtssa.edu.rs
e-mailvtssa@ptt.rs

 

 

OPŠTE INFORMACIJE

Visoka tehnološka škola strukovnih studija u Šapcu osnovana je 1960. godine. U više od pet decenija borbe za afirmaciju, Viša hemijsko-tehnološka škola prošla je kroz niz razvojnih faza, da bi danas funkcionisala kao Visoka tehnološka škola strukovnih studija.

Najintenzivniji rast i razvoj škola beleži poslednjih desetak godina. Na početku novog milenijuma prepoznali smo nužnost reformisanja Škole i započeli sa modernizacijom kroz uvodjenje trogodišnjih studija, otvaranje novih smerova, osavremenjivanje nastavnih planova i intenzivnog ulaganja u obrazovanje kadrova.

Sprovodeći osmišljenu kadrovsku politiku, pored angažovanja afirmisanih stručnjaka iz privrede, Visoka tehnološka škola strukovnih studija, kontinuirano, nastoji da zaposli mlade kadrove, što joj daje trajnu perspektivu u razvojne mogućnosti. Zaposleni nastavnici i saradnici, pored realizacije nastave, bave se istraživačkim i naučno-stručnim radom. Kao rezultat tog rada svake godine publikuje se više desetina radova u domaćim i stranim časopisima i skupovima, što Školi obezbedjuje ugledno mesto medju srodnim visokim školama.

U procesu stalnog unapredjenja kvaliteta nastave, Škola razvija izdavačku delatnost u okviru koje nastavnici objavljuju udžbenike, zbirke zadataka, praktikume, skripte i druge pisane materijale potrebne za normalno odvijanje nastave.

Naša škola godinama pažljivo prati razvoj i najnovije nastavno usmeravanje srodnih visokih škola u Evropi, ali isto tako i analizira potrebe privrede naše države gde se naši inženjeri sada zapošljavaju. Ove aktivnosti našim svršenim studenitma treba da obezbede potrebne kompetencije na jedinstvenom tržištu rada Evropske Unije, ali prate i realne potrebe naše današnje privrede. Cilj je da na oba fronta naši inženjeri budu zapaženi po znanju, osposobljenosti i kompetencijama koje im omogućuju da efikasno obavljaju svoje profesionalne zadatke.

Budući da je državna škola, Visoka tehnološka škola strukovnih studija, nije se, zanemarujući svoju misiju, povela za zaradom svodeći studije na formalizovan proces dobijanja diplome. Naš cilj je da inženjer strukovnih studija iz Škole ponese uz diplomu i znanje, praktične veštine, smisao za timski rad, umešnost u komunikaciji, kompetencije i spremnost da se stalno usavršava da bi uvek bio na visini profesionalnog zadatka.

 

STUDIJSKI PROGRAMI

U našoj školi postoji šest studijskih programa na osnovnim strukovnim studijama i jedan studijski program na specijalističkim strukovnim studijama i to:

 

OSNOVNE STUDIJE

 • INFORMACIONE TEHNOLOGIJE
 • ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE
 • ZDRAVSTVENA NEGA
 • EKONOMIJA
 • INŽENJERSKI MENADŽMENT
 • GASTRONOMIJA
 • FARMACIJA

 

SPECIJALISTIČKE STUDIJE

 • INŽENJERSKI MENADŽMENT

 

AKREDITACIJA

Svi studijski programi visoke tehnološke škole strukovnih studija u Šapcu su akreditovani.

 

STUDENTSKE AKTIVNOSTI

Studenti imaju svoje telo u školi, Studentski parlament. Po pravilniku o Studentskom parlamentu Visoke tehnološke škole strukovnih studija u Šapcu, Član 2. Studentski parlament je organ Visoke tehnološke škole strukovnih studija u Šapcu. Kao takav ima svoje predstavnike u organima škole i učestvuje u donošenju odluka važnih kako za Školu, tako i za studente. Pored toga, učestvuje u zaštiti prava studenata i organizaciji dešavanja koje su od koristi i školi i studentima.

Studenti imaju svoj sajt www.studenti.vtssa.edu.rs preko koga komuniciraju i dele informacije vezane za školu, dalje usavršavanje, kao i pomoć mlađim studentima. Naša škola ima dobru saradnju sa studentima Visokih strukovnih škola širom Srbije, preko predstavnika u organizaciji SKASSS-a i preko Studentskog parlamenta kroz zajedničke akcije. Naši studenti posećuju seminare i konferencije, kao i sajmove vezane za oblast koju studiraju. Na Prvom studentskom simpozijumu “Reciklažne tehnologije i održivi razvoj“ imali smo jednog predstavnika, a ove godine tri. U toku prošle godine bili smo partneri na projektu „Out of 40“ u slovenačkom institutu IPAK gde su naši studenti učestvovali u razvoju softvera koji bi bio od pomoći deci koja su ometena u razvoju.

Studenti mogu obaviti stručnu praksu u mnogim državnim ili privatnim institucijama u zavisnosti od oblasti koju studiraju. Navešćemo samo neke od njih: JKP “Vodovod-Šabac”, Zavod za javno zdravlje, JKP ”Toplana”, JKP “Stari Grad”, Farmakom MB – Mlekara Šabac, Opšta bolnica “Laza K. Lazarević” itd.

 

PREDNOSTI STUDIRANJA

Prednosti studiranja na državnoj visokoškolskoj ustanovi su brojne. Glavna prednost državnih studija jeste mogućnost korišćenja finansijskih sredstava iz budžeta Republike Srbije tokom školovanja. Ovo podrazumeva mogućnost studiranja o trošku budžeta, kao i dobijanje državnih stipendija i kredita tokom studija.

Škola pruža do 70 % praktičnih znanja, tako da su studenti odmah po završetku škole spremni za rad. Za one koji žele da nastave dalje usavršavanje, u našoj školi postoje i specijalističke strukovne studije koje studentima omogućavaju sticanje još više praktičnog znanja i pružaju mogućnost rada u različitim oblastima društvene delatnosti.

U Šapcu ima oko tri hiljade studenata i nekoliko organizacija koje se bave mladima, njihovim potrebama i problemima.

 

SARADNJA SA OSTALIM FAKULTETIMA I INSTITUCIJAMA

Škola zauzima posebno mesto u Mačvanskom okrugu i Republici Srbiji i opredeljena je, da pored obrazovanja kvalitetnih inženjera, služi društvu i otvorena je za sve studente bez obzira na pol, rasu, veru, kulturno-društveno poreklo, itd. Studenti, nastavno i nenastavno osoblje uključeni su u skoro sve društvene aktivnosti grada Šapca.

Škola je spremna i fleksibilna da se lako adaptira potrebama nauke i struke koja će biti potrebna u godinama novih investicija, jer grad Šabac i Okrug imaju niz prednosti za podizanje fabrika iz kojih će izlaziti visoko kvalitetni i savremeni proizvodi.

Visoka tehnološka škola ima saradnju sa privredom grada Šapca, Mačvanskog okruga i susednih regiona (Valjevo, Užice, Sremska Mitrovica, Beograd). Škola, takodje, ima protokole o saradnji sa sličnim školama iz Srbije i okruženja.

 

GDE SE ZAPOŠLJAVAJU DIPLOMIRANI STUDENTI

Prema informacijama koje Škola dobija od svojih svršenih studenata, oni se najčešće zapošljavaju na sledećim radnim mestima:

 • Strukovni inženjeri elektrotehnike i računarstva najlakše nalaze zaposlenja u oblasti Informacionih tehnologija na radnim mestima: softver inženjera, sistem administratora, web dizajnera itd.
 • Strukovni inženjeri zaštite životne sredine zapošljavaju se na radnim mestima menadžera kvaliteta i ekologije, referenta za zaštitu životne sredine itd.
 • Strukovni inženjer tehnologije rade na pozicijama inženjera u pogonu, tehnologa, višeg tehničkog saradnika itd.

Svršenih studenata na smerovima: Inženjerski menadžment, Farmacija i Gastronomija za sada nemamo jer su ti smerovi u razvoju.

Jedan broj naših svršenih studenata opredeljuje se za nastavak daljeg školovanja na fakultetima. To su najčešće dalje studije Informacione tehnologije, Zaštite životne sredine i Hemije.

Neki od naših studenata nastavili su dalje usavršavnje i pronašli zaposlenje u inostranstvu, kao npr. Maksimović Dušan, zaposlen u Bin Jabr Group od Industries (Ujedinjeni Arapski Emirati) od marta 2012. godine na radnom mestu CAD designera.

PRIJEMNI ISPIT ZA VISOKU TEHNOLOŠKU ŠKOLU

Izbor kandidata za upis u prvu godinu studija obavlja se prema rezultatu postignutom na prijemnom ispitu i prema opštem uspehu postignutom u srednjoj školi, a na osnovu rang liste koja se sačinjava prema ukupnom broju bodova svakog kandidata po utvrđenim merilima. Kandidat ukupno može osvojiti najviše 100 bodova.

Pod opštim uspehom u srednjoj školi podrazumeva se zbir prosečnih ocena iz svih predmeta u svim razredima, pomnožen sa 2 (dva). Po ovom osnovu kandidat može steći najmanje 16, a najviše 40 bodova. Opšti uspeh u srednjoj školi računa se zaokruživanjem na dve decimale.

Rezultat koji kandidat postigne na prijemnom ispitu ocenjuje se od 0 do 60 bodova.

Kandidat za upis u školu polaže prijemni ispit iz jednog predmeta po nastavnom planu i programu iz srednje škole i to iz:

 

 • HEMIJE – za studijske programe:  Proizvodne tehnologije (Farmaceutska tehnologija i kozmetologija, Hemijska tehnologija i materijali, Prehrambena tehnologija), Zašitita životne sredine i Prehrambena tehnologija.
 • INFORMATIKE – za studijske programe: Informacione tehnologije i Inženjerski menadžment.
 • KUVARSTVA – za studijski program Gastronomija.

Škola utvrđuje jedinstvenu rang listu za svaki studijski program posebno, za kandidate koji se finansiraju iz budžeta i one koji plaćaju školarinu, odnosno sami finansiraju svoje studije. Mesto na jedinstvenoj rang listi i broj ukupno postignutih bodova određuju da li kandidat može biti upisan u prvu godinu studija, kao i da li će biti finansiran iz budžeta ili će plaćati studije.

Kandidat može biti upisan na teret budžeta ako se nalazi na jedinstvenoj rang listi za studijski program do broja odobrenog za upis kandidata na teret budžeta, koji je određen Konkursom za Visoku tehnološku školu strukovnih studija, i ima više od 51 bod.

Kandidat koji plaća studije može biti upisan ukoliko se na jedinstvenoj rang listi za studijski program nalazi do broja odobrenog za upis kandidata koji se sami finansiraju, koji je određen Konkursom za Visoku tehnološku školu strukovnih studija, i ima više od 30 bodova.

Ako se kandidat koji je ostvario pravo na upis po Konkursu ne upiše u predviđenom roku, Škola će upisati umesto njega drugog kandidata, prema redosledu na jedinstvenoj rang listi. Kandidati su obavezni da na polaganje klasifikacionog ispita ponesu sa sobom ličnu kartu ili pasoš.

 

 


Prijava za Newsletter - dobijajte bitne informacije o prijemnim ispitima na svoj i-mejl.