Visoka tehnička škola strukovnih studija u Zvečanu

 

Adresa: Nušićeva 6, 38227 Zvečan
Tel. 028/664 179
veb sajt: www.vts-zvecan.edu.rs
e-mail: vtsssz@vts-zvecan.edu.rs

 

 

Visoka tehnička škola strukovnih studija u Zvečanu osnovana je 1961. godine kao Viša tehnička škola u Kosovskoj Mitrovici. U to vreme predstavljala je jedinu školu ove vrste na prostoru AP Kosova i Metohije, čiji je osnovni cilj bio školovanje inženjera metalurškog, hemijsko-tehnološkog i rudarskog odseka, u trajanju od dve godine.

Nakon uvođenja novih odseka, Elektrotehničkog i Mašinskog, Škola je preseljena u Zvečan, gde i danas obavlja svoju delatnost. Od 1991. godine obrazovanje je produženo na 2,5 godine, da bi se dve godine nakon toga uvelo polaganje diplomskog ispita. Škola je akreditovana od strane Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta, a dozvolu za rad dobila je 2007. godine od strane Ministarstva prosvete i sporta.

Osnovne strukovne studije sprovode se u trajanju od tri godine na sledećim studijskim programima:

  • Menadžment proizvodnje
  • Inženjerska informatika
  • Menadžment u elektrotehnici
  • Energetika
  • Zaštita od požara

Nakon završetka osnovnih strukovnih studija, studenti dobijaju stručno zvanje strukovni inženjer, sa naznakom određenog usmerenja.

Visoka tehnička škola strukovnih studija u Zvečanu realizuje i specijalističke strukovne studije u okviru dva studijska programa:

  • Energetika
  • Menadžment proizvodnje
  • Zaštita od požara

Po završetku specijalističkih studija moguće je steći zvanje strukovni inženjer elektrotehnike i računarstva – specijalista, odnosno strukovni inženjer menadžmenta – specijalista.

Studenti Visoke tehničke škole strukovnih studija u Zvečanu imaju obavezu obavljanja stručne prakse koja nosi 3 ESPB boda, a realizuje se u saradnji sa preduzećima, mentorima i predmetnim nastavnicima.

Visoka tehnička škola strukovnih studija u Zvečanu poseduje laboratorije za fiziku, električne mašine, elektrotehničke materijale i komponente, električna merenja, ispitivanje materijala, mašinsku obradu, mašine i alatke, hidrauliku i pneumatiku, laboratoriju za informatiku, kao i kabinet za izučavanje stranih jezika.

 

 


Prijava za Newsletter - dobijajte bitne informacije o prijemnim ispitima na svoj i-mejl.