Visoka tehnička škola strukovnih studija u Novom Sadu

 

Adresa: Školska 1, 21000 Novi Sad
Tel. 021/48 92 515
veb sajt: www.vtsns.edu.rs
e-mail: skola@vtsns.edu.rs

 

 

Visoka tehnička škola strukovnih studija u Novom Sadu osnovana je kao Viša mašinska škola, sa ciljem školovanja studenata iz oblasti mašinstva, zaštite, grafike i dizajna, elektrotehnike, informatike, multimedija i poslovanja.

Nastava se organizuje na dva nivoa studiranja – osnovnim i specijalističkim strukovnim studijama. Studijski programi su usklađeni sa Bolonjskim procesom, a studenti se mogu opredeliti između tri načina studiranja – klasičan način, blok nastava za zaposlene, kao i daljinsko učenje.

Osnovne strukovne studije se izvode u trajanju od tri godine i omogućuju sticanje 180 ESPB bodova. Na ovom nivou studija postoje sledeći studijski programi:

 • Mašinski (Mašinstvo, Saobraćajno inženjerstvo)
 • Grafički (Grafičko inženjerstvo, Grafički dizajn, Veb dizajn, Primenjena fotografija)
 • Zaštita (Zaštita od požara, Bezbednost i zdravlje na radu, Zaštita životne sredine, Civilna zaštita i spasavanje u vanrednim situacijama)
 • Elektrotehnički (Elektrotehnika, Informacione tehnologije, Elektronsko poslovanje, Multimediji)

Visoka tehnička škola strukovnih studija u Novom Sadu realizuje i specijalističke strukovne studije koje traju godinu dana i nose 60ESPB bodova. Drugi nivo studija obuhvata studijske programe:

 • Mašinstvo
 • Elektroenergetika
 • Zaštita od požara i spasavanje
 • Zaštita životne sredine
 • Informatika i elektronsko poslovanje
 • Bezbednost i zdravlje na radu
 • Ilustracije

Nakon završetka osnovnih strukovnih studija, studenti stiču stručno zvanje inženjer strukovnih studija, dok se savladavanjem specijalističkih studija dobija naziv – specijalista.

Studenti Visoke tehničke škole strukovnih studija u Novom Sadu imaju mogućnost učešća u Studentskom parlamentu, čije se aktivnosti odnose na zastupanje i zaštitu prava i interesa studenata, učešće u svim školskim aktivnostima, kao i organizovanje različitih manifestacija.

Učenje na daljinu predstavlja program u okviru kog studenti imaju pristup profesorima i materijalu za ispite preko interneta, dok se određene laboratorijske vežbe i završni ispit održavaju u sedištu Škole. Studijski programi koji se mogu studirati na ovaj način su – Informacione tehnologije i Zaštita od požara.

Visoka tehnička škola strukovnih studija u Novom Sadu ostvaruje saradnju sa sličnim ustanovama u zemlji i inostranstvu, kroz učešća na naučnim skupovima i konferencijama, razmenu studenata, kao i učestvovanje u različitim projektima (Tempus). Škola se bavi i izdavačkom delatnošću tako što izdaje časopis „Naše novine”.

 

 


Prijava za Newsletter - dobijajte bitne informacije o prijemnim ispitima na svoj i-mejl.