Visoka tehnička škola strukovnih studija u Nišu

 

Adresa: Aleksandra Medvedeva 20, 18000 Niš
Tel. 018/588 210, 588 211, 588 039
veb sajt: www.vtsnis.edu.rs
e-mail: info@vtsnis.edu.rs

 

 

Visoka tehnička škola strukovnih studija u Nišu formirana je 1976. godine kao Viša škola za obrazovanje radnika „Stanko Paunović”, na osnovu rešenja Skupštine opštine Niš. Vremenom su se uvodili novi odseci, smerovi i usmerenja, a nastavni plan i program inoviran.

Škola je akreditovana 2007. godine odlukom komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta, a iste godine je Ministarstvo prosvete  izdalo dozvolu za rad. Studijski program su usklađeni sa zahtevima Bolonjske deklaracije.

Osnovne strukovne studije organizuju se u trajanju od tri godine i nose 180 ESPB bodova. Obuhvataju akademsko-opšteobrazovne predmete, stručne predmete, kao i stručno-aplikativne predmete, a prilikom upisa u drugu i treću godinu, student se opredeljuju i za izborne predmete. U okviru prvog stepena studija postoje sledeći studijski programi:

 • Drumski saobraćaj
 • Industrijsko inženjerstvo
 • Savremene računarske tehnologije
 • Komunikacione tehnologije
 • Građevinsko inženjerstvo
 • Zaštita životne sredine i prostorno planiranje

Nakon završetka osnovnih strukovnih studija, studenti stiču stručno zvanje inženjer strukovnih studija odgovarajuće oblasti.

Visoka tehnička škola strukovnih studija organizuje nastavu i na drugom stepenu studija – specijalističkim studijama, u okviru sledećih studijskih programa:

 • Bezbednost drumskog saobraćaja
 • Inženjerstvo zaštite životne sredine
 • Savremene računarske tehnologije
 • Komunikacione tehnologije
 • Komunalno inženjerstvo

Studenti Visoke tehničke škole strukovnih studija učestvuju u radu Studentskog parlamenta, koji funkcioniše od 2008. godine. Osnovne delatnosti se odnose na zalaganje za prava i interese studenata, rešavanje studentskih problema, kao i organizovanje sportskih manifestacija.

Visoka tehnička škola strukovnih studija u Nišu bavi se naučno istraživačkim radom i učesnik je različitih naučnih konferencija u zemlji i inostranstvu.

 

 


Prijava za Newsletter - dobijajte bitne informacije o prijemnim ispitima na svoj i-mejl.