Visoka strukovna škola za preduzetništvo

 

Adresa: Majke Jevrosime 15, 11000 Beograd
Tel. 011/32 82 815, 32 82 870
veb sajt: www.vssp.edu.rs
e-mail: office@vssp.edu.rs

 

Visoka strukovna škola za preduzetništvo je (VSŠP) je obrazovna ustanova čije se sedište nalazi u Beogradu. Osnovana je od strane Instituta za razvoj malih i srednjih preduzeća, specijalizovane istraživačko-razvojne, obrazovne i konsultantske institucije, čiji koreni datiraju od 1954. godine.

Visoka strukovna škola za preduzetništvo organizuje studijske programe na dva nivoa – osnovnim i specijalističkim strukovnim studijama. Nastavni plan i program je usaglašen sa zahtevima Bolonjske deklaracije, a škola je akreditovana 2007. godine, od strane Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta.

Na osnovnim strukovnim studijama, koje traju tri godine, realizuju se sledeći studijski programi:

  • Menadžment prodaje
  • Menadžment i biznis
  • Menadžment bezbednosti

Specijalističke strukovne studije se sprovode u trajanju od jedne godine, a obuhvataju dva studijska programa:

  • Preduzetnički menadžment
  • Korporativna bezbednost

Studenti Visoke strukovne škole za preduzetništvo stiču zvanje strukovni ekonomista, odnosno strukovni menadžer, nakon što završe prvi stepen studija. Po završetku specijalističkih studija, stručni naziv koji studenti dobijaju jeste strukovni ekonomista – specijalista, odnosno strukovni menadžer – specijalista.

U sklopu VSŠP-a postoje dva centra – Centar za menadžment i konsalting i Centar za industrijske odnose.

Akademija za ekonomiju i bezbednost ostvaruje saradnju sa privredom i društvenim institucijama u zemlji i inostranstvu. Na ovaj način je studentima omogućeno organizovanje stručne prakse u preduzećima, stručnih poseta firmama i ustanovama, predavanja privrednika i predstavnika javnih ustanova, kao i uspostavljanje kontakata sa preduzećima i javnim službama.

 

 


Prijava za Newsletter - dobijajte bitne informacije o prijemnim ispitima na svoj i-mejl.