Visoka sportska i zdravstvena škola

 

Adresa: Toše Jovanovića 11, 11000 Beograd
Tel. 011/75 50 051
veb sajt: www.vss.edu.rs
e-mail: skola@vss.edu.rs

 

Visoka sportska i zdravstvena škola formirana je 1997. godine kao Viša škola za sportske trenere, čiji je osnovni cilj bio školovanje kadrova u oblasti sporta, u trajanju od dve godine. Uvođenjem novih studijskih programa škola je proširila svoju delatnost, a svoj današnji naziv je dobila 2009. godine.

Nastavni plan i program Visoke sportske i zdravstvene škole sprovodi se u skladu sa Bolonjskim principima. Studijski programi su organizovani na dva nivoa – osnovnim i specijalističkim strukovnim studijama.

Osnovne strukovne studije traju tri godine i realizuju se na sledećim smerovima:

  • Sportski trener
  • Sportski menadžment
  • Sportski fizioterapeut
  • Strukovna medicinska sestra

U okviru studijskog programa za sportske trenere studenti se mogu opredeliti između jedanaest sportova – košarka, fudbal, odbojka, rukomet, plivanje i vaterpolo, tenis i stoni tenis, atletika, borilački sportovi, streljaštvo i rekreacija.

Specijalističke strukovne studije pripadaju drugom stepenu visokog obrazovanja i sprovode se u trajanju od godinu dana. Naziv studijskog programa je „ Specijalizacija za rad sa decom i mlađim kategorijama sportista”, a uslov za upis ovog nivoa studija je završena visoka strukovna škola u oblasti sporta ili fakultet fizičke kulture.

Visoka sportska i zdravstvena škola organizuje i program stručnog osposobljavanja, kao specifičan oblik obrazovanja kadrova za rad u sportu. Ovakav vid neformalne edukacije omogućuje polaznicima dobijanje sertifikata za veći broj sportskih zanimanja. Savladavanjem programa stručnog osposobljavanja stiču se sledeća zvanja: sportski instruktor-demonstrator, sportski instruktor, instruktor sportsko-rekreativnih aktivnosti, sportsko-rekreativni vodič, operativni trener, kao i sportski menadžer.

Studenti visoke sportske i zdravstvene škole imaju mogućnost aktivnog učešća u Studentskom parlamentu, organizaciji koja zastupa interese studenata i realizuje različite društveno korisne aktivnosti.

 

 


Prijava za Newsletter - dobijajte bitne informacije o prijemnim ispitima na svoj i-mejl.