Visoka škola za računovodstvo i berzansko poslovanje

 

Adresa: Imotska 1, 11000 Beograd
Tel. 011/24 62 623, 30 98 198, 30 98 199
veb sajt: www.rafin.edu.rs
e-mail: office@rafin.edu.rs

 

Visoka škola za računovodstvo i berzansko poslovanje (R & B College) formirana je 2006. godine kao Viša škola, čiji je cilj pružanje obrazovanja iz oblasti računovodstva, finansija, berzanskog poslovanja i revizije. Osnovana je od strane grupe profesora i dve kompanije – austrijske i srpske, uz odobrenje Ministarstva prosvete.

Postupak akreditacije je sproveden 2007. godine, a nastavni plan i program je zasnovan na principima Bolonjske deklaracije, usklađen sa programima srodnih škola iz EU.

Visoka škola za računovodstvo i berzansko poslovanje organizuje osnovne studije u trajanju od tri godine, a studenti se mogu opredeliti između tri studijska programa:

  • Računovodstvo i revizija
  • Berzansko poslovanje
  • Porezi i carine

Studijski program Računovodstvo i revizija obrazuje buduće kadrove za obavljanje računovodstvenih poslova preduzeća, finansijsko upravljanje i ostvarivanje fiannsijskih funkcija.

Studijski program Berzansko poslovanje pruža studentima obrazovanje iz oblasti brokerske komunikacije, sa akcentom na praktičnim znanjima i modelima.

Studijski program Porezi i carine pruža sva potrebna znanja iz oblasti poreskog sistema i carinske delatnosti.

Studenti Visoke škole za računovodstvo i berzansko poslovanje dobijaju stručno zvanje strukovnog ekonomiste, nakon uspešnog zavšetka studija.

Visoka škola za računovodstvo i berzansko poslovanje (R & B College) organizuje kurseve Forex trgovanja – program obuke za sticanje teorijskih znanja i praktičnih veština u vezi sa trgovanjem na svetskom Forex tržištu.

Škola sprovodi i studije na daljinu, a zahvaljujući saradnji sa domaćim i inostranim preduzećima, agencijama i institucijama, pruža mogućnost studentima za istraživački, konsultantski i obrazovni rad.

 

 


Prijava za Newsletter - dobijajte bitne informacije o prijemnim ispitima na svoj i-mejl.