Visoka škola za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo

 

Adresa: Mitropolita Petra 8, 11000 Beograd
Tel. 011/27 62 194
veb sajt: www.vspep.edu.rs
e-mail: studentska.sluzba@vspep.edu.rs

 

Visoka škola za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo je visokoobrazovna ustanova čiji je cilj školovanje kadrova iz oblasti poslovne ekonomije, preduzetništva, logistike i logističkog menadžmenta. Osnovana je 2008. godine i akreditovana od strane Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta 2010. godine.

Studijski programi su usklađeni sa zahtevima Bolonjske deklaracije i sastoje se od obaveznih i izbornih predmeta. Realizuju se na dva nivoa – osnovnim i master akademskim studijama. U okviru osnovnih akademskih studija, studenti imaju mogućnost školovanja na dva studijska programa – Poslovna ekonomija i preduzetništvo, kao i Finansije, bankarstvo i osiguranje.  Nakon završetka osnovnih studija koje traju tri godine, stiče se stručno zvanje ekonomista.

U okviru master akademskih studija, studenti imaju mogućnost školovanja na dva studijska programa – Poslovna ekonomija i preduzetništvo, kao i Finansije, bankarstvo i osiguranje. Studije ovog stepena se izvode u trajanju od dve godine.

Visoka škola za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo ostvaruje saradnju sa više domaćih i inostranih fakulteta, od kojih se ističe Visoka škola Dositej Obradović iz Republike Srpske. U saradnji sa drugim obrazovnim ustanovama i naučnim institutima, Škola je organizator međunarodnih naučnih konferencija.

Visoka škola za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo se bavi izdavanjem međunarodnog časopisa „International Review”, koji pokriva veliki broj tema iz oblasti ekonomije – preduzetništvo, liderstvo, menadžment ljudskih resursa, projekt menadžment, finansije i bankarstvo, marketing i slično.

 

 

 


Prijava za Newsletter - dobijajte bitne informacije o prijemnim ispitima na svoj i-mejl.