Visoka škola vojnomedicinske akademije

 

Adresa: Crnotravska 17, 11000 Beograd
Tel. 011/266 11 22, 266 27 55
www: http://www.vma.mod.gov.rs/
e-mail: vma@mod.gov.rs

 

O visokoj školi:

Vojnomedicinska akademija (VMA) je vodeća ustanova u oblasti lečenja, preventivne medicine, farmacije, obrazovanja i naučno istraživačkog rada u Srbiji i šire, na prostoru jugoistočne Evrope. VMA je ustanova tzv. „centralnog tipa“ gde se za samo desetak minuta može oformiti vrhunski kolegijum medicinskih stručnjaka svih profila kojem se veruje.

VMA ima 27 klinika, 17 instituta, moćan Dijagnostičko poliklinički centar, Centar za kontrolu trovanja, Centar hitne pomoći i Centar za transplataciju organa i kostne srži u kojima se sprovodi više od 5.000 različitih dijagnostičkih i terapijskih procedura, od najjednostavnijih do veoma složenih kao što su transplatacija tkiva i solidnih organa i komplikovanih hirurških zahvata po čemu je VMA poznata širom sveta. Pored službe lečenja, na VMA je organizovana edukacija medicinskih kadrova svih profila i naučno istraživački rad u skladu sa najvišim standardima i sopstvenim specifičnostima.

 

 

 


Prijava za Newsletter - dobijajte bitne informacije o prijemnim ispitima na svoj i-mejl.