Visoka škola strukovnih studija za vaspitače u Šapcu

 

Adresa: Dobropoljska 5, 15000 Šabac
Tel. 015/342 171, 342 172
veb sajt: www.vivasabac.edu.rs
e-mail: vivasabac@ptt.rs

 

 

Visoka škola strukovnih studija za vaspitače u Šapcu nastavila je tradiciju Učiteljske škole koja vuče korene još iz 1920. godine, kada je pri Gimnaziji osnovano pedagoško odeljenje. Godine 1972, Škola je prerasla u Pedagošku akademiju, da bi 1993. godine bila formirana Viša škola za obrazovanje vaspitača.

Godine 2007. Škola je akreditovana od strane Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta, dobila je dozvolu za rad od Ministrastva prosvete, a studijski programi su usaglašeni sa principima Bolonjske deklaracije.

Osnovne strukovne studije traju tri godine i organizuju se u okviru dva studijska programa:

  • Strukovni vaspitač predškolske dece
  • Strukovni vaspitač dece jaslenog uzrasta

Visoka škola strukovnih studija za vaspitače u Šapcu realizuje i specijalističke strukovne studije koje traju godinu dana, a studenti se mogu opredeliti između četiri studijska programa:

  • Strukovni vaspitač – specijalista za metodiku realizacije pripremnog predškolskog programa
  • Strukovni vaspitač – specijalista za likovno vaspitanje
  • Strukovni vaspitač – specijalista za fizičko vaspitanje
  • Strukovni vaspitač – specijalista za muzičko-scenski izraz
  • Strukovni vaspitač – specijalista za rad sa decom ranog uzrasta

Studenti Visoke škole za vaspitače u Šapcu obavljaju studentsku praksu u predškolskim ustanovama sa kojima Škola ostvaruje saradnju.

 

 


Prijava za Newsletter - dobijajte bitne informacije o prijemnim ispitima na svoj i-mejl.