Visoka škola strukovnih studija za vaspitače u Aleksincu

 

Adresa: Pivarska bb, 18220 Aleksinac
Tel. 018/804 323
veb sajt: www.vsvaspitacka.edu.rs
e-mail: vas.skola@medianis.net

 

 

Visoka škola strukovnih studija za vaspitače u Aleksincu osnovana je još 1871. godine u Kragujevcu kao Prva Učiteljska škola. Nakon nekoliko godina rada u Beogradu, Škola je preseljena u Aleksinac ukazom kralja Aleksandra Obrenovića, kada nosi naziv Kraljevska srpska učiteljska škola.

Vremenom su menjani nazivi škole – od 1972. godine naziva se Pedagoška akademija,  godine 1993. menja naziv u Viša škola za obrazovanje vaspitača, da bi svoj sadašnji naziv dobila nakon sprovedenog procesa akreditacije i dobijanja dozvole za rad, 2007. godine.

Osnovne strukovne studije traju tri godine i realizuju se na studijskom program – Obrazovanje strukovnih vaspitača za rad u predškolskim ustanovama.

Studijski programi na jednogodišnjim specijalističkim strukovnim studijama su sledeći:

  • Strukovni vaspitač – specijalista za dramsko vaspitanje
  • Specijalista za pripremni predškolski program
  • Specijalista za muzičko vaspitanje

Visoka škola strukovnih studija za vaspitače u Aleksincu organizuje stručni simpozijum „Vaspitač za 21. vek” na kome učestvuju prosvetni radnici, vaspitači, univerzitetski profesori i pedagozi iz Srbije i inostranstva. Simpozijum se održava u Sokobanji, a jedan od rezultata je zbornik radova „Naše stvaranje”.

Studenti Visoke škole strukovnih studija za vaspitače učestvuju u radu Škole preko Studentskog parlamenta, organizacije koja zastupa prava i interese studenata.

Škola se bavi i organizacijom kulturno-umetničkih programa, izložbi slika, promocija knjiga, izleta, ekskurzija, proslava i prijema novih studenata, realizuje izdavačku delatnost, al ii uspostavlja saradnju sa lokalnom zajednicom i predškolskim ustanovama.

 

 

 


Prijava za Newsletter - dobijajte bitne informacije o prijemnim ispitima na svoj i-mejl.