Visoka škola za vaspitače strukovnih studija u Gnjilanu sa privremenim sedištem u Bujanovcu

 

Adresa: Karađorđev trg bb, 17520 Bujanovac
Tel. 017/653 692
veb sajt: www.vsov-gbr.edu.rs
e-mail: vsovgb@open.telekom.rs

 

 

Visoka škola za vaspitače strukovnih studija osnovana je 1961. godine u Gnjilanu kao petogodišnja Učiteljska škola koja se 1973. godine transformisala u Pedagošku akademiju, da bi nekoliko godina kasnije postala Centar za više obrazovanje nastavnika sa studijskim odsecima za razrednu i predmetnu nastavu. Godine 1984, Škola dobija naziv Viša pedagoška škola za obrazovanje vaspitača.

Sedište Škole privremeno je premešteno 1999. godine iz Gnjilana u Bujanovac, gde se i danas nalazi. Nakon sprovedenog procesa akreditacije 2007. godine i dobijanja dozvole za rad od strane Ministarstva prosvete, Škola nosi naziv Visoka škola za vaspitače strukovnih studija.

Visoka škola za vaspitače strukovnih studija u Gnjilanu sa privremenim sedištem u Bujanovcu organizuje osnovne strukovne studije u trajanju od tri godine (šest semestara). Studijski program prvog stepena odnosi se na strukovne studije za obrazovanje vaspitača za rad u predškolskim ustanovama. Nakon završetka osnovnih studija stiče se stručno zvanje – strukovni vaspitač, a diplomirani studenti poseduju znanja i veštine neophodne za obavljanje vaspitačkog poziva.

Specijalističke strukovne studije organizuju se u trajanju od godinu dana, odnosno dva semestra. Naziv studijskog programa drugog stepena studija glasi – Specijalističke strukovne studije za pripremni predškolski program. Osnovni cilj specijalističkih studija predstavlja osposobljavanje studenata za primenu znanja i veština koje su neophodne za uključivanje u radni proces fizičkog i zdravstvenog obrazovanja i vaspitanja dece predškolskog uzrasta. stručno zvanje koje se dobija po završetku glasi specijalista strukovni vaspitač.

Studenti Visoke škole za vaspitače strukovnih studija imaju obavezu obavljanja pedagoške prakse u predškolskim ustanovama. Stručna praksa je obavezna za student, nosi određeni broj bodova i kontinuirano se povećava iz semestra u semestar.

Visoka škola za vaspitače strukovnih studija u Gnjilanu sa privremenim sedištem u Bujanovcu realizuje saradnju sa predškolskim ustanovama  u Bujanovcu, Gračanici, Vranju, Štrpcu, sa kulturno-prosvetnim organizacijama u gradu, kao i sa velikim brojem visokih škola sa teritorije Srbije.

 

 


Prijava za Newsletter - dobijajte bitne informacije o prijemnim ispitima na svoj i-mejl.