Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača u Kikindi

 

Adresa: Svetosavska 57, 23300 Kikinda
Tel. 0230/22423
veb sajt: www.vaspitacka.edu.rs
e-mail: vsov@businter.net

 

 

Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača u Kikindi osnovana je 1954. godine kao Škola za vaspitače, koja je tokom vremena promenila naziv u Pedagoška akademija. Od 1980. godine studenti su pri upisu mogli da se opredele između dva smera – za nastavnike razredne nastave (učitelji) i vaspitače u predškolskim ustanovama.

Nastava se organizuje na osnovnim i specijalističkim strukovnim studijama. Osnovni cilj studijskih programa predstavlja školovanje studenata za obavljanje  posla vaspitača dece predškolskog uzrasta i njihovu pripremu za školu. Nastavni plan i program je usaglašen sa principima Bolonjske deklaracije i Evropskim sistemom prenosa bodova.

Osnovne strukovne studije izvode se u trajanju od tri godine na sledećim studijskim programima:

  • Strukovni vaspitač dece predškolskog uzrasta
  • Strukovni vaspitač za tradicionalne igre
  • Strukovni vaspitač dece u jaslenog uzrasta
  • Strukovni pedagoški asistent

Specijalističke studije traju godinu dana, a naziv studijskog programa glasi: Strukovni vaspitač – specijalista.

Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača u Kikindi organizuje Centar za kontinuiranu edukaciju vaspitača, u formi obrazovanja tokom čitavog života. U okviru njega Škola obavlja stručno usavršavanje i školovanje diplomiranih vaspitača ivaspitača strukovnih studija. Ova vrsta obrazovanja ne smatra se studijama u smislu zakona, tako da po završetku polaznici dobijaju posebnu potvrdu od strane Škole.

Međunarodna saradnja se sprovodi kroz potpisivanje ugovora sa dva fakulteta sa Zapadnog univerziteta u Temišvaru, Filološkim, Teološkim i Istorijskim fakultetom, kao i Fakultetom za sociologiju i psihologiju.

Studenti Visoke škole za obrazovanje vaspitača u Kikindi imaju mogućnost aktivnog učešća u Studentskom parlamentu.

Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača u Kikindi organizuje Metodičke dane u maju mesecu, manifestaciju koja okuplja sve one koji rade na vaspitanju i razvoju predškolske dece.

 

 

 


Prijava za Newsletter - dobijajte bitne informacije o prijemnim ispitima na svoj i-mejl.