Visoka škola strukovnih studija za menadžment u saobraćaju u Nišu

 

Adresa: Zetska 2-4, 18000 Niš
Tel. 018/ 4238 – 288
veb sajt: www.vssms.edu.rs
e-mail: vssms@vssms.edu.rs

 

 

Visoka škola strukovnih studija za menadžment u saobraćaju je visokoobrazovna ustanova sa sedištem u Nišu. Osnovana je 2005. godine kao Viša škola za menadžment u saobraćaju i carini,sa ciljem školovanja budućih menadžera i stručnjaka u oblasti saobraćaja i javnih usluga, kao i kadrova u oblasti prava i bezbednosti. Osnivač škole je Udruženje za unapređenje saobraćaja Srbije.

Studijski programi su usklađeni sa Bolonjskim procesom, a Škola je akreditovana 2008. godine od strane Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta. Nastava se izvodi na dva nivoa studija – osnovnim i specijalističkim studijama.

Studenti Visoke škole za menadžment u saobraćaju mogu se opredeliti između sledećih studijskih programa na osnovnim i specijalističkim studijama:

  • Menadžment u saobraćaju
  • Menadžment u javnim uslugama
  • Pravo i bezbednost

Menadžment u saobraćaju predstavlja studijski program koji omogućuje sticanje znanja za stručno rukovođenje, povećanje prevoza putnika i robe, bolju organizaciju i tehnologiju rada, kao i poboljšanje kvaliteta usluga u saobraćaju. Po zavretku studija dobija se stručno zvanje – strukovni menadžer u saobraćaju.

Menadžment u javnim uslugama je program na kome studenti stiču znanja i veštine za poslove u oblasti javnih usluga, osnovnih instituta javnog sektora i javnog menadžmenta. Nakon uspešnog savladavanja ovog studijskog programa dobija se zvanje – strukovni menadžer za javne usluge.

Na studijskom programu Pravo i bezbednost studenti stiču znanja iz javnopravne, privatnopravne materije, kao i pravne regulative iz domaćeg i međunarodnog prava. Kvalifikacija koja se dobija po okončanju studija glasi – strukovni pravnik.

Visoka škola strukovnih studija za menadžment u saobraćaju u Nišu realizuje naučno-istraživačke, stručne i druge vrste programa i projekata. Organizator je naučno-stručnih skupova sa tematikom iz oblasti menadžmenta u saobraćaju i menadžmenta u javnim uslugama, a rezultate publikuje u zbornicima radova.

 

 

 


Prijava za Newsletter - dobijajte bitne informacije o prijemnim ispitima na svoj i-mejl.