Visoka škola strukovnih studija za informacione tehnologije – ITS

 

Adresa: Savski nasip 7, 11070 Novi Beograd
Tel. 011/209-6777
veb sajt: www.its.edu.rs
e-mail: office@its.edu.rs

 

O visokoj školi strukovnih studija za informacione tehnologije

Visoka škola strukovnih studija za informacione tehnologije – ITS predstavlja visokoobrazovnu ustanovu sa sedištem u Beogradu, na kojoj se organizuju studijski programi iz oblasti informatičkih tehnologija. Osnivač ITS-a je LINK group, centar za obuku i test centar ovlašćen za izdavanje više vrsta medjunarodnih sertifikata.

U okviru Visoke škole strukovnih studija za informacione tehnologije – ITS postoji četiri IT obrazovna programa:

  • Informacione tehnologije
  • Elektronsko poslovanje
  • Organizacija poslovnih sistema
  • Računarska multimedija

Studijski programi su akreditovani odlukom Nacionalnog saveta za visoko obrazovanje, a nastava se sprovodi u skladu sa standardima Bolonjske i Lisabonske deklaracije.

Smer informacionih tehnologija uključuje četiri profila – Internet programiranje, Aplikativno programiranje, IT menadžment, Informacioni sistemi. Na ovom studijskom programu izučava se celokupni procesu projektovanja, izrade i implementacije softvera.

Elektronsko poslovanje je program koji se odnosi na sticanje znanja iz oblasti savremenog biznisa, kao i tehničkih znanja i sposobnosti u okviru programerskih alata i baza podataka. Obuhvata dva profila – Elektronska trgovina i bankarstvo i Veb dizajn sa internet marketingom.

Organizacija poslovnih sistema omogućuje obrazovanje kadrova za rad u oblastima elektronskog poslovanja, makroekonomije, menadžmenta, upravljanja kvalitetom, finansijskog menadžmenta, upravljanja projektima i slično, dok se studiranjem u okviru studijskog programa Računarska multimedija stiču znanja iz oblasti grafičkog dizajna, multimedija, produkcije i dinamičkih vizuelnih principa, vizuelnih komunikacija, ali i oblasti teorije i istorije umetnosti i dizajna.

Visoka škola strukovnih studija za informacione tehnologije – ITS objedinjuje veći broj sektora: Sektor za istraživanje i razvoj, Sektor za održavanje stručnosti, Sektor za saradnju sa privredom i edukativnim institucijama, Sektor za brigu o studentima,  Sektor za zapošljavanje, Sektor za odnose sa javnošću, kao i Sektor za izdavaštvo.

Studenti ITS-a mogu koristiti usluge Centra za razvoj karijere(Center for Career Development – CCD), u okviru kojeg imaju mogućnost dobijanja saveta u vezi sa sopstvenom karijerom, kao i pomoć pri zapošljavanju.

 

 


Prijava za Newsletter - dobijajte bitne informacije o prijemnim ispitima na svoj i-mejl.