Visoka škola strukovnih studija za informacione i komunikacione tehnologije

 

Adresa: Zdravka Čelara 16, 11000 Beograd
Tel. 011/32 90 828, 32 90 650
veb sajt: www.ict.edu.rs
e-mail: studentska.sluzba@ict.edu.rs

 

Visoka škola strukovnih studija za informacione i komunikacione tehnologije (ICT) osnovana je 1974. godine kao Viša tehnička škola PTT, u okviru Školskog PTT centra. Svoj današnji naziv, kao i dozvolu za rad od strane Ministarstva prosvete, škola je dobila 2007. godine.

Visoka ICT škola organizuje studijske programe na osnovnim strukovnim studijama koje traju tri godine, kao i na specijalističkim strukovnim studijama ,u trajanju od godinu dana. Nastavni plan i program je usaglašen sa zahtevima Bolonjske deklaracije, a škola je akreditovana 2012. godine odlukom Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta.

Osnovne strukovne studije obuhvataju tri studijska programa:

  • Internet tehnologije (Računarske mreže, Web programiranje, Medicinska informatika)
  • Poštanske i bankarske tehnologije
  • Telekomunikacije

Nakon uspešno završenih osnovnih studija, studenti stiču visoko obrazovanje prvog stepena strukovnih studija i sledeća stručna zvanja: strukovni inženjer elektrotehnike i računarstva, strukovni inženjer saobraćaja i strukovni inženjer elektrotehnike i računarstva.

Specijalističke strukovne studije sprovode sa na dva studijska programa:

  • Elektronske komunikacije (Mrežne tehnologije, Elektronsko poslovanje, Softversko inženjerstvo)
  • Saobračajno inženjerstvo

Završavanjem specijalističkih studija stiče se obrazovanje drugog stepena strukovnih studija, a studenti stiču zvanje strukovni inženjer elektrotehnike i računarstva – specijalista.

Visoka škola strukovnih studija za informacione i komunikacione tehnologije organizuje razna takmičenja za studente, stručne posete, konferencije, kao i brojne stručne kurseve. Postala je članica Microsoft IT akademskog programa i predstavlja autorizovani Microsoft centar za obuku.

Studenti Visoke ICT škole su osmislili i ostvarili ideju o pokretanju ICT časopisa, u kome se mogu pročitati tekstovi o savremenim dešavanjima u svetu informacionih i komunikacionih tehnologija.

 

 


Prijava za Newsletter - dobijajte bitne informacije o prijemnim ispitima na svoj i-mejl.