Visoka škola strukovnih studija – Beogradska politehnika

 

Adresa: Brankova 17 i Katarine Ambrozić 3, 11000 Beograd
Tel. 011/26 33 127
veb sajt: www.politehnika.edu.rs
e-mail: zstjelja@politehnika.edu.rs

 

Visoka škola strukovnih studija – Beogradska politehnika je visokoškolska ustanova, osnovana 1959. godine kao Viša tehnička obućarska škola u Beogradu. Formirana je sa ciljem obrazovanja kadrova više stručne spreme za potrebe kožarsko-prerađivačke industrije, u okvira dva odeljenja – obućarskog i kožno-galanterijskog. Obrazovna delatnost škole se vremenom širila, a broj smerova u okviru odeljenja povećavao.

Škola je akreditovana 2008. godine, čime je dobila svoj današnji naziv, prerastajući u visoku školu strukovnih studija. Nastavni plan i program su usaglašeni sa standardima Bolonjske deklaracije.

Studijski programi Beogradske politehnike se sprovode u okviru osnovnih i specijalističkih strukovnih studija. Sastoje se od opšteobrazovnih i naučno-stručnih predmeta, kao i umetničkih, teorijsko-umetničkih i društveno-humanističkih grupa predmeta.

Beogradska politehnika organizuje osnovne strukovne studije na dva modula – Odeljenje za dizajn i Odeljenje za tehnologiju. U okviru Odeljenja za dizajn, studenti se mogu opredeliti između tri smera: Grafički dizajn, Dizajn industrijskih proizvoda i Modni dizajn proizvoda od kože. Na odseku Odeljenja za tehnologiju postoji sedam smerova: Grafička tehnologija, Zaštita životne sredine, Menadžment kvalitetom, Bezbednost i zdravlje na radu, Tehnologija prerade i obrade kože, Prerada polimera, Reciklažne tehnologije.

Specijalističke strukovne studije se realizuju u okviru četiri usmerenja – Grafička proizvodnja, Ocenjivanje usaglašenosti proizvoda, Inovacione tehnologije polimera, kao i  Zaštita na radu.

Studenti Beogradske politehnike imaju obavezu obavljanja stručne prakse nakon druge godine studija, kao i izrade završnog rada. Kroz različite praktične i laboratorijske vežbe, stručne posete organizacijama i druge oblike nastave, studenti se upoznaju sa savremenom tehnologijom i stiču potrebna praktična znanja i veštine.

Na Beogradskoj politehnici je do danas diplomiralo više od 4.200 studenata, od kojih su mnogi osvojili nagrade na konkursima i izložbama.

 

 

 


Prijava za Newsletter - dobijajte bitne informacije o prijemnim ispitima na svoj i-mejl.