Visoka škola modernog biznisa

 

Adresa: Adresa: Terazije 27, IV sprat, 11000 Beograd
Tel:+381 11 4120-700 Fax:+381 11 4120-701
veb sajt: www.mbs.edu.rs
e-mail: office@mbs.edu.rs

 

Visoka škola modernog biznisa (MBS) je osnovana 2008. godine kao samostalna institucija u rangu fakulteta, čiji je osnivač ASB Akademija iz Beča. Studijski programi, usklađeni sa potrebama tržišta i povezani sa praksom, koncipirani su prema Evropskim standardima, što studentima otvara vrata za nastavak školovanja u Evropi.

Vi sami birate, kroz izborne predmete, koju oblast menadžmenta želite da izučavate. Predavanja i vežbe su interaktivni, organizovani u malim grupama, a nastava se realizuje pomoću najsavremenije tehnologije. Uz tako stečene kompetencije moći ćete brže da se zaposlite, odnosno da uspešno upravljate sopstvenim biznisom.

Menadžment zahteva ne samo akademska znanja već i praksu. Zato MBS nudi svojim studentima praksu u prestižnim domaćim i stranim kompanijama.

Zahvaljujući tome većina naših studenata se zapošljava odmah nakon završetka školovanja. Mnogi od njih su ostvarili izuzetna dostignuća u svojoj karijeri i rado dele svoja iskustva sa kolegama koji se okupljaju u MBS Alumni organizaciji.

UPIS 2016/2017

MBS nudi sledeće studijske programe:

Osnovne studije – Menadžment u savremenom biznisu

Osnovne studije traju tri godine a po njihovom završetku student stiče zvanje menadžer bachelor. Na trećoj godini studija studenti se opredeljuju za jedan od četiri ponuđena modula:

Master studije – Menadžment u uslužnom biznisu

Master studije traju dve godine, a po njihovom završetku student stiče zvanje master menadžer.

KOJI SU USLOVI ZA UPIS?

 Uslov upisa na osnovne akademske studije je završeno srednje obrazovanje. Master akademske studije mogu upisati kandidati koji su završili osnovne akademske studije svih profila i ostvarili najmanje 180 ESPB. Na drugu godinu master studija mogu se upisati kandidati koji su ostvarili 240 ESPB na osnovnim akademskim studijama.

Upisujemo i studente koji žele da pređu sa drugih fakulteta. Na osnovu položenih ispita u prethodnoj ustanovi zavisiće u koju godinu će student biti upisan.

ZAŠTO MBS?

  • Kvalitetni studijski programi;
  • Stručan i pristupačan nastavni kadar;
  • Inovativne i kreativne metode učenja;
  • Praksa u prestižnim domaćim i stranim kompanijama i organizacijama;
  • Mogućnost stalnog usavršavanja kroz posebne obrazovne programe;
  • Realizacijа nastave na srpskom i engleskom jeziku;
  • Bogata bibilioteka (širok izbor domaće i strane naučne i stručne literature);
  • Atraktivna lokacija;
  • Mogućnost obezbeđivanja kvalitetnog studentskog smeštaja po pristupačnim cenama;

 

 


Prijava za Newsletter - dobijajte bitne informacije o prijemnim ispitima na svoj i-mejl.