Visoka škola likovnih i primenjenih umetnosti strukovnih studija

 

Adresa: Pante Srećkovića 2, 11000 Beograd
Tel. 011/7291707
veb sajt: www.vslpu.edu.rs
e-mail: vslpu@vslpu.edu.rs

 

Visoka škola likovnih i primenjenih umetnosti je trogodišnja obrazovna ustanova čije se sedište nalazi u Beogradu. Osnovana je sa ciljem prenošenja stručnih, umetničkih i naučnih znanja i veština, kao i unapređivanja umetničkog stvaralaštva.

Stdijski programi Visoke škole likovnih i primenjenih umetnosti su:

  • Grafički dizajn
  • Dizajn enterijera
  • Mediji slike

Grafički dizajn je studijski program koji omogućava studentima da se kroz nastavu upoznaju sa svim oblicima grafičkih komunikacija. U prvoj godini studenti razvijaju likovne i tehničke osnove, u drugoj godini proširuju znanja, dok je treća godina predviđena za usmerenje, biranje oblasti i izradu diplomskog projekta.

Dizajn enterijera je studijski program na kome studenti stiču teorijska i praktična znanja koja su im potrebna za projektovanje modernog i stilskog stambenog i javnog enterijera. Nakon završenih studija stiče se stručno zvanje strukovni dizajner – dizajner enterijera.

Mediji slike je studijski program koji daje nov pristup izučavanju fenomena slike i osposobljava studente u skladu sa tehničkim i tehnološkim promenama za praktično uključivanje u izazove savremenih komunikacija slikom, čime im obezbeđuje kompetencije potrebne za savremenu likovnu praksu kao i novonastale potrebe na tržištu rada vezane za televiziju, film, pozorište i VFX.

Visoka škola likovnih i primenjenih umetnosti je dobila dozvolu za rad od Ministarstva prosvete, a studijski programi su akreditovani odlukom Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta.

 

 


Prijava za Newsletter - dobijajte bitne informacije o prijemnim ispitima na svoj i-mejl.