Visoka škola likovnih i primenjenih umetnosti strukovnih studija

 

Adresa: Pante Srećkovića 2, 11000 Beograd
Tel. 011/32 92 943, 32 91 707
veb sajt: www.vslpu.edu.rs
e-mail: vslpu@vslpu.edu.rs

 

Visoka škola likovnih i primenjenih umetnosti je trogodišnja obrazovna ustanova čije se sedište nalazi u Beogradu. Osnovana je sa ciljem prenošenja stručnih, umetničkih i naučnih znanja i veština, kao i unapređivanja umetničkog stvaralaštva.

Stdijski programi Visoke škole likovnih i primenjenih umetnosti su:

  • Grafički dizajn
  • Dizajn enterijera
  • Likovna kultura

Grafički dizajn je studijski program koji omogućava studentima da se kroz nastavu upoznaju sa svim oblicima grafičkih komunikacija. U prvoj godini studenti razvijaju likovne i tehničke osnove, u drugoj godini proširuju znanja, dok je treća godina predviđena za usmerenje, biranje oblasti i izradu diplomskog projekta.

Dizajn enterijera je studijski program na kome studenti stiču teorijska i praktična znanja koja su im potrebna za projektovanje modernog i stilskog stambenog i javnog enterijera. Nakon završenih studija stiče se stručno zvanje strukovni dizajner – dizajner enterijera.

Likovna kultura je smer koji omogućuje studentima sticanje znanja i razvijanje izvođačkih veština za bavljenje vizuelnim umetnostima. Stručni naziv koji se stiče po završetku studija je strukovni likovni umetnik, a studenti su osposobljeni za rad u osnovnim školama, vođenje različitih likovnih radionica, rad u pozorištu, filmu, ili televiziji, kao i za poslove dekorisanja enterijera i eksterijera.

Visoka škola likovnih i primenjenih umetnosti je dobila dozvolu za rad od Ministarstva prosvete, a studijski programi su akreditovani odlukom Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta.

 

 


Prijava za Newsletter - dobijajte bitne informacije o prijemnim ispitima na svoj i-mejl.