Visoka škola elektrotehnike i računarstva strukovnih studija u Beogradu

 

Adresa: Vojvode Stepe 283, 11000 Beograd
Tel. 011/24 71 099, 397 04 29
veb sajt: www.viser.edu.rs
e-mail: studentska@viser.edu.rs

 

Visoka škola elektrotehnike i računarstva je obrazovna ustanova čije se sedište nalazi u Beogradu. Osnovana je 1974. godine od strane Republike Srbije, dok od 2001. godine posluje kao trogodišnja škola.

Svoj sadašnji naziv škola je dobila 2007. godine, kada su studijski programi akreditovani od strane Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta, prilikom čega je dobila dozvolu za rad od strane Ministarstva prosvete i sporta. Nastavni plan i program se sprovode u skladu sa Bolonjskom deklaracijom i evropskim standardima.

Visoka škola elektrotehnike i računarstva organizuje studije na dva nivoa – osnovnim i specijalističkim studijama. Svi predmeti u okviru studijskih programa su jednosemestralni, a studenti imaju mogućnost odabira predmeta tokom studiranja, izuzev u prvoj godini.

Na osnovnim studijama realizuje se osam studijskih programa:

  • Elektronsko poslovanje
  • Računarska tehnika
  • Automatika i sistemi upravljanja vozilima
  • Elektronika i telekomunikacije
  • Audio i video tehnologije
  • Nove energetske tehnologije
  • Nove računarske tehnologije
  • Nove računarske tehnologije – studije na daljinu

Nakon završetka osnovnih studija i odbranjenog diplomskog rada, studenti dobijaju stručno zvanje – strukovni inženjer elektrotehnike i računarstva.

Specijalističke studije su organizovane u trajanju od godinu dana, a studijski programi su: Nove računarske tehnologije, Elektronika i telekomunikacije, Nove energetske tehnologije, Multimedijalne tehnologije i digitalna televizija, Mehatronika, kao i Sigurnost u informaciono komunikacionim sistemima.

Studenti Visoke škole elektrotehnike i računarstva imaju mogućnost studiranja putem interneta, pomoću sistema E-learning, koji je podržan platformom Moodle.

Visoka škola elektrotehnike i računarstva sprovodi istraživački rad sa namerom dobijanja naučnih zvanja i poboljšanja obrazovnog procesa. U te svrhe se realizuju različiti projekti u kojima, pored nastavnika, mogućnost učešća imaju i studenti.

U okviru škole postoji i nekoliko centara – ECDL test centar, Računarski centar, Centar za razvoj i istraživanje, kao i veći broj računarskih i specijalizovanih laboratorija.

 

 

 


Prijava za Newsletter - dobijajte bitne informacije o prijemnim ispitima na svoj i-mejl.