Visoka poslovna škola strukovnih studija u Valjevu

 

Adresa: Vuka Karadžića 3a, 14000 Valjevo
Tel. 014/224 735, 232 644
vebsajt: www.vipos.edu.rs
e-mail: info@vipos.edu.rs

 

Visoka poslovna škola strukovnih studija u Valjevu formirana je 1979. godine kao Viša ekonomsko-pravna škola. Nakon 1987. godine, škola se preobražava u Višu ekonomsku školu „Prota Mateja Nenadović”, da bi svoj današnji naziv dobila nakon sprovedenog postupka akreditacije 2007. godine.

Osnovne strukovne studije izvode se u trajanju od tri godine i obuhvataju tri studijska programa:

  • Poslovna informatika
  • Poslovna ekonomija
  • Međunarodna poslovna administracija

Nakon zavšetka prvog stepena studija, studenti stiču zvanje strukovnog poslovnog informatičara, strukovnog ekonomiste, kao i strukovnog menadžera, u zavisnosti od studijskog programa za koji se opredele.

Visoka poslovna škola strukovnih studija u Valjevu organizuje i specijalističke strukovne studije u trajanju od godinu dana. Studijski program drugog stepena studija je:

  • Poslovna ekonomija i informatika

Završavanjem specijalističkih studija stiče se zvanje  specijalista strukovni ekonomista.

Škola realizuje saradnju sa većim brojem domaćih i inostranih visokoškolskih institucija. U okviru međunarodne saradnje, ostvaren je veliki broj studijskih poseta studenata i profesora Škole evropskim visokoobrazovnim ustanovama u Grčkoj, Nemačkoj, Engleskoj i Italiji.

Visoka poslovna škola strukovnih studija u Valjevu saradnju sa privredom sprovodi i aktivnostima u sklopu Istraživačko-razvojnog centra, osnovanog 1994. godine, čiji je cilj izrada projekata, realizacija poslovnih škola, obuka, kurseva i slično.

Studenti Visoke poslovne škole strukovnih studija u Valjevu imaju mogućnost pristupanja dvema studentskim organizacijama – Savezu studenata i Studentskom parlamentu.

 


Prijava za Newsletter - dobijajte bitne informacije o prijemnim ispitima na svoj i-mejl.