Visoka poslovna škola strukovnih studija u Leskovcu

 

Adresa: Vlade Jovanovića 8, 16000 Leskovac
Tel. 016/254 961
veb sajt: www.vpsle.edu.rs
e-mail: mail@vpsle.edu.rs

 

 

Visoka poslovna škola strukovnih studija u Leskovcu osnovana je 1975. godine kao Trgovinsko-ugostiteljska škola, sa ciljem unapređenja kadrovske strukture juga i jugoistoka Srbije. Godine 1981, promenila je naziv u  Viša škola usmerenog obrazovanja „Svetozar Marković”, iz koje se razvila Viša ekonomska škola. Nakon uspešno sprovedenog postupka akreditacije 2007. godine, škola prerasta u Visoku poslovnu školu.

Osnovne strukovne studije organizuju se u trajanju od tri godine i obuhvataju 180 ESPB bodova. Studijski programi su usklađeni sa pravilima Bolonjske deklaracije i evropskim sistemom obrazovanja. Nastava se realizuje u okviru sledećih programa:

  • Finansije i bankarstvo
  • Menadžment u biznisu
  • Turizam i ugostiteljstvo
  • Menadžment tehnologije hrane i gastronomije

Visoka poslovna škola strukovnih studija u Leskovcu realizuje i studije drugog stepena, specijalističke strukovne studije, koje obuhvataju 60 ESPB bodova i traju godinu dana. Naziv studijskog programa je Poslovna ekonomija i menadžment.

Međunarodna saradnja se ostvaruje sa raznim inostranim obrazovnim ustanovama, kao što su – Univerzitet u Griniču (London), Poslovna škola Univerziteta u Budau (Norveška), Viša strukovno poslovno-komercijalna škola iz Celja (Slovenija), kao i Univerzitet u Solunu.

Studenti Visoke poslovne škole strukovnih studija u Leskovcu učestvuju na različitim domaćim i međunarodnim simpozijumima, seminarima, sajmovima i naučno-stručnim skupovima. Realizuju projekte vezane za regionalni razvoj, a pored sticanja teorijskog znanja, imaju obavezu realizovanja stručne prakse. Studenti se mogu priključiti Studentskoj unijji, organizaciji koja štiti interese studenata i bavi se organizovanjem vannastavnih aktivnosti.

 

 


Prijava za Newsletter - dobijajte bitne informacije o prijemnim ispitima na svoj i-mejl.