Visoka poslovna škola strukovnih studija u Blacu

 

Adresa: Kralja Petra I 70, 18420 Blace
Tel. 027/371 377
veb sajt: www.vpskp.edu.rs
e-mail: info@vpskp.edu.rs

 

 

Visoka poslovna škola strukovnih studija u Blacu osnovana je 1958. godine kao Viša pedagoška škola u Prištini, koja je nakon 40 godina transformisana u Višu poslovnu školu sa sedištem u Kosovu Polju. Godine 1999, Škola je privremeno premeštena u Blace, gde dobija svoje trajno sedište 2003. godine.

Nakon sprovođenja procesa akreditacije, kao i izvršavanja reformi studijskih programa u skladu sa standardima Bolonjske deklaracije, Škola prerasta u Visoku poslovnu školu strukovnih studija, čiji osnovni cilj predstavlja školovanje kadrova iz oblasti ekonomije, menadžmenta i informatike.

Osnovne strukovne studije sprovode se u trajanju od tri godine na sledećim studijskim programima:

  • Računovodstvo i informatika
  • Finansije i računovodstvo
  • Porezi i carine
  • Menadžment i internacionalna biznis administracija
  • Turizam

Visoka poslovna škola strukovnih studija u Blacu organizuje i jednogodišnje specijalističke studije u okviru studijskih programa:

  • Primenjene informacione tehnologije
  • Poslovno upravljanje
  • Korporativno upravljanje
  • Fiskalna politika

Međunarodna saradnja se ostvaruje sa većim brojem univerziteta i visokih stručnih škola iz Italije, Grčke, Engleske, Bugarske i Nemačke. Između ostalog, saradnja se odnosi na razmenu nastavnika i studenata.

Škola se bavi izdavanjem časopisa „Bizinfo” koji izlazi dva puta godišnje i prezentuje najnovija znanja iz teorije i prakse ekonomije, menadžmenta, informatike i računarstva. Uređivanjem časopisa se bave nastavnici i saradnici, a prvi broj je izašao 2010. godine.

Studenti Visoke poslovne škole u Blacu preko Studentskog parlamenta ostvaruju svoja prava i štite interese. Studentski parlament se bavi i aktivnostima u vezi sa istraživačko-razvojnim, informativnim, sportskim, kulturnim i zabavnim životom studenata.

 

 


Prijava za Newsletter - dobijajte bitne informacije o prijemnim ispitima na svoj i-mejl.