Visoka poljoprivredna škola strukovnih studija u Šapcu

 

Adresa: Vojvode Putnika 5b, 15000 Šabac
Tel. 015/344 580, 344 998, 344 582
veb sajt: www.vpssa.edu.rs
e-mail: vpssa@ptt.rs

 

 

Visoka poljoprivredna škola strukovnih studija u Šapcu formirana je 1960. godine kao Viša poljoprivredna škola, sa ciljem školovanja kadrova za potrebe organizovanja primarne poljoprivredne proizvodnje na državnim i privatnim gazdinstvima. Vremenom su vršene inovacije nastavnog plana i programa i uvođeni novi odseci, u skladu sa savremenim tokovima poljoprivredne proizvodnje.

Godine 2007, Škola je akreditovana od strane Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta. Studijski programi su usklađeni sa Bolonjskom deklaracijom i sprovode se na dva nivoa studija – osnovnim i specijalističkim.

Osnovne strukovne studije traju tri godine i izvode se na sledećim studijskim programima:

  • Agromenadžment
  • Voćarstvo i vinogradarstvo
  • Zaštita bilja
  • Zaštita životne sredine
  • Ratarstvo i povrtarstvo
  • Stočarstvo
  • Strukovna veterina
  • Turizam

Nakon završetka osnovnih strukovnih studija, studenti stiču stručno zvanje strukovni inženjer sa naznakom usmerenja.

Visoka poljoprivredna škola strukovnih studija u Šapcu realizuje i specijalističke strukovne studije u okviru dva studijska programa:

  • Biljna proizvodnja
  • Inženjerski menadžment u poljoprivredi

Studenti visoke poljoprivredne škole u Šapcu mogu pristupiti Studentskom parlamentu koji štiti prava i interese studenata.

 

 

 


Prijava za Newsletter - dobijajte bitne informacije o prijemnim ispitima na svoj i-mejl.