Visoka medicinska škola strukovnih studija u Ćupriji

 

Adresa: Bulevar Vojske bb, 35230 Ćuprija
Tel. 035/40 11 70
veb sajt: www.vmscuprija.edu.rs
e-mail: vmscuprija@gmail.com

 

 

Visoka medicinska škola strukovnih studija u Ćupriji osnovana je 1998. godine kao Viša medicinska škola, u okviru koje je postojalo tri smera – Viša medicinska sestra tehničar, Viši fizioterapeut i Viši radiološki tehničar. Vremenom su otvarani novi smerovi, da bi 2007. godine Škola dobila dozvolu za rad od strane Ministarstva prosvete, kada je i dobila svoj današnji naziv.

Osnovne strukovne studije traju tri godine i realizuju se u okviru sledećih studijskih programa:

  • Strukovna medicinska sestra – tehničar
  • Strukovni fizioterapeut
  • Strukovna medicinska sestra – babica
  • Strukovni kozmetičar-estetičar
  • Strukovni farmaceutski tehničar

Specijalističke strukovne studije sprovode se u trajanju od godinu dana na studijskom programu Strukovna medicinska sestra – specijalista. Cilj ovih studija predstavlja sticanje znanja iz oblasti gerontologije i brige o starim osobama.

Visoka medicinska škola strukovnih studija u Ćupriji ostvaruje međunarodnu saradnju sa raznim evropskim ustanovama putem razmene studenata, učešćem u projektima i članstvom u organizacijama. Od 2003. godine uspostavljena je saradnja sa Visokom školom za medicinske sestre iz Trondhajma (Norveška), kao i sa Fakultetom za medicinske sestre iz Tuzle. Član je Evropskog udruženja škola za medicinske sestre (ENM), postala je član Cohehre konzorcijuma sa sedištem u Danskoj, a učesnik je i u Tempus projektu.

Studenti Visoke medicinske škole u Ćupriji ostvaruju prava i štite svoje interese preko Studentskog parlamenta, organizacije koja se bavi i organizovanjem naučnoistraživačke delatnosti, sportske aktivnosti studenata, izdavanjem studentskog časopisa, organizovanjem humanitarnih i edukativnih prijekata, i slično.

Visoka medicinska škola strukovnih studija u Ćupriji bavi se izdavačkom delatnošću kroz izdavanje udžbeničke literature, ali i izdavanje časopisa „Zdravstveni radnik”, čiji je cilj da obaveštava o novostima u stručnim i naučnim dostignućima iz zdravstvene struke.

 

 

 

Pogledajte AKTUELNE VESTI

Pogledajte PRIPREMNE KURSEVE

Pogledajte AKREDITOVANE FAKULTETE I VISOKE ŠKOLE

Pogledajte PRAVILA STUDIRANJA

Pogledajte REČNIK ZA BRUCOŠE

Pogledajte SAVETE ZA STUDENTE


Prijava za Newsletter - dobijajte bitne informacije o prijemnim ispitima na svoj i-mejl.

Molimo Vas sacekajte...

Newsletter prijava

Prijavite se na newsletter i dobijajte na e-mail najnovije informacije o prijemnim ispitima.