Visoka medicinska škola strukovnih studija Milutin Milanković

 

Adresa: Crnostravska 27, 11000 Beograd
Tel.  011/3530-661; 3530-603; 3530-602
veb sajt: www.vmsmmilankovic.edu.rs
e-mail: office@vmsmmilankovic.edu.rs                 marketing@mmilankovic.edu.rs

 

Visoka medicinska škola strukovnih studija „Milutin Milanković” je privatna obrazovna ustanova sa sedištem u Beogradu. Osnovana je 2005. godine u okviru Obrazovnog sistema „Milutin Milanković”, radi obavljanja delatnosti visokog školovanja zdravstvene struke.

Škola je počela svoj rad 2005. godine kao prva privatna Viša škola zdravstvene struke. Dve godine kasnije škola postaje Visoka medicinska škola strukovnih studija i prva obrazovna ustanova u Srbiji u kojoj se obavlja delatnost zdravstvene struke.

Akreditovani studijski programi na osnovnim studijama:

  • Strukovna medicinska sestra-tehničar
  • Strukovni terapeut

U procesu akreditacije je novi smer, strukovni medicinski radiolog.

 

Akreditovani studijski program na specijalističkim studijama:

  • Strukovna medicinska sestra-tehničar, specijalista intenzivne zdravstvene nege

Skola

Nastava se odvija po bolonjskom procesu koji se sastoji od pohađanja predavanja i vežbi, konsultacija, priprema za nastavu, seminarskih radovam stručne prakse i završnog rada. Stručna praksa se realizuje u toku celokupnog procesa studiranja. Student se tokom kliničke stručne prakse upoznaje sa radom u određenim nivoima zdravstvene zaštite, popunjava dnevnik profesionalnih aktivnosti i stiče profesionalne kompetencije.

Školovanje na osnovnim studijama traje tri godine (6 semestara – 180 ESPB), na specijalističkim studijama godinu dana (2 semestra – 60 ESPB).

Uz mentorski rad i konsultacije, pružamo mogućnost studiranja studentima koji su u radnom odnosu. Pored toga, uz priznavanje i polaganje diferencijalnih ispita, vršimo prekvalifikaciju u skladu sa programom bolonjske konvencije, i upis na odgovarajuću godinu studija.

Škola organizuje i akreditovane kurseve, kao posebne programe stručnog usavršavanja-kontinuirane medicinske edukacije.

U okviru vannastavnih aktivnosti, Visoka medicinska škola „Milutin Milanković“ nudi mogućnost učešća svojih studenata u studentskoj razmeni pod okriljem Evropske mreže medicinskih škola. Studentima su na raspologanju 28 medicinskih ustanova u okviru 14 zemalja članica mreže.

 

 


Prijava za Newsletter - dobijajte bitne informacije o prijemnim ispitima na svoj i-mejl.