Visoka ekonomska škola strukovnih studija Peć u Leposaviću

 

Adresa: Dositeja Obradovića bb, 38218 Leposavić
Tel. 028/83 351 780
veb sajt: www.ves-pec.edu.rs
e-mail: vespec@ves-pec.edu.rs

 

 

Visoka ekonomska škola strukovnih studija Peć formirana je 1960. godine kao Viša ekonomska škola, koja je svoj nastavni proces bazirala na iskustvu Više komercijalne škole, u okviru koje su postojali smerovi za komercijalno poslovanje, za finansije i računavodstvo, za spoljnu trgovinu i turizam, kao i za ugostiteljstvo.

Godine 1999, sedište škole je privremeno izmešteno u Leposavić, gde se nalazi i danas. Nakon dobijanja akreditacije 2007. godine, naziv škole je promenjen u Visoka ekonomska škola strukovnih studija. Nastavni plan i program usaglašen je sa zahtevima Bolonjske deklaracije, a studije se organizuju iz oblasti upravljanja malim i srednjim preduzećima, spoljnotrgovinskim, carinskim i finansijskim poslovima.

Studijski programi na trogodišnjim osnovnim strukovnim studijama su:

  • Poslovanje malih i srednjih preduzeća
  • Finansijsko poslovanje
  • Spoljnotrgovinsko i carinsko poslovanje

Specijalističke strukovne studije obuhvataju sledeće studijske programe:

  • Trgovinsko poslovanje
  • Finansijsko poslovanje

Nakon završetka prvog stepena strukovnih studija stiče se stručno zvanje ekonomista – menadžer, dok završavanjem specijalističkih strukovnih studija student dobijaju stručni naziv strukovni ekonomista – specijalista.

Studenti Visoke ekonomske škole strukovnih studija obavljaju stručnu praksu u različitim preduzećima, bankama i firmama, prilikom čega je njihov praktičan rad praćen od strane tim aprofesora-mentora koji učestvuju u izradi završnog rada studenta.

Visoka ekonomska škola strukovnih studija Peć u Leposaviću bavi se izdavačkom delatnošću u okviru koje objavljuje publikacije iz različitih društvenih i egzaktnih naučnih oblasti. Škola izdaje i naučni časopis „Ekonomski signali” za oblast primenjene ekonomije i menadžmenta, a koji se bavi problemima savremene ekonomske teorije i prakse.

 

 


Prijava za Newsletter - dobijajte bitne informacije o prijemnim ispitima na svoj i-mejl.