Tehnikum Taurunum Visoka inženjerska škola strukovnih studija

 

Adresa: Ulica Nade Dimić 4, 11080 Zemun
Tel. 011/2618-242, 26 11 081
veb sajt: www.tehnikum.edu.rs
e-mail: info@tehnikum.edu.rs

 

Visoka inženjerska škola strukovnih studija Tehnikum Taurunum (VIŠSS) osnovana je 1959. godine, kao Viša tehnička mašinska škola Beograd. Formirana je sa ciljem pružanja visokog obrazovanja u oblasti mašinstva, saobraćaja, bezbednosti i zaštite.

Škola je akreditovana 2007. godine od strane Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta, kada je dobila i dozvolu za rad Ministarstva prosvete.

Osnovne strukovne studije se izvode u trajanju od tri godine, na kojima studenti mogu ostvariti 180 ESPB bodova. Nastavni plan i program obuhvata sledeće studijske programe:

  • Drumski i gradski saobraćaj
  • Bezbednost i zdravlje na radu
  • Zaštita od požara i spasavanje
  • Mašinsko inženjerstvo

U okviru studijskog programa Mašinsko inženjerstvo, studenti se mogu opredeliti između dva modula – Proizvodno inženjerstvo i Procesna tehnika i termotehnika.

Studenti Visoke inženjerske škole Tehnikum Taurunum, nakon završetka osnovnih studija, dobijaju stručni naziv strukovni inženjer, sa naznakom oblasti studijskog programa.

Visoka inženjerska škola Tehnikum Taurunum organizuje specijalističke strukovne studije koje traju godinu dana i omogućuju sticanje 60 ESPB bodova. Izvode se na studijskim programima:

  • Mašinsko inženjerstvo
  • Saobraćajno inženjrestvo
  • Zaštita od požara i spasavanje
  • Bezbednost i zdravlje na radu

Studijski program Mašinsko inženjerstvo obuhvata tri modula – CNC tehnologije i sistemi, Menadžment u inženjerstvu, Postrojenja i oprema u termotehnici i procesnoj tehnici.

Visoka inženjerska škola strukovnih studija Tehnikum Taurunum ostvaruje saradnju sa brojnim privrednim institucijama u Srbiji, sa kojima realizuje različite inženjerske i razvojne projekte. U okviru škole postojedva centra – Centar za istraživanje i razvoj (CIR)i Centar za unapređenje bezbednosti saobraćaja (CUBS).

Broj studenata koji je diplomirao na Visokoj inženjerskoj školi Tehnikum Taurunum od osnivanja do danas iznosi oko 7.600.

 

 


Prijava za Newsletter - dobijajte bitne informacije o prijemnim ispitima na svoj i-mejl.