Sportska akademija Beograd – Visoka strukovna škola za sportske trenere

 

Adresa: Vjekoslava Kovača 11, 11000 Beograd
Tel. 011 24 01 480
veb sajt: www.sportsacademy.edu.rs
e-mail: spak@sbb.rs

 

Sportska akademija Beograd je visoka škola strukovnih studija koja predstavlja prvu školu višeg obrazovanja iz oblasti sporta na prostoru naše zemlje. Osnovana je 1996. godine na inicijativu profesora Leona Lukmana, a njeni osnivači su – Olimpijski komitet Srbije, JSD “Partizan”, SD “Crvena zvezda” i Grad Beograd.

Nakon završetka studija koje traju tri godine, studenti Sportske akademije dobijaju stručni akademski naziv – trener prvog stepena strukovnih studija. Teorijska i praktična znanja iz oblasti sporta koje dobijaju školovanjem na Akademiji, omogućuju studentima da samostalno planiraju, upravljaju i vode trenažni proces, sprovode sportska testiranja i rukovode sportskim organizacijama.

Sportska akademija Beograd je akreditovana od strane Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta 2010. godine, a dozvolu za rad Ministarstva prosvete Republike Srbije dobila je 2011. godine.

Izdavačka delatnost se odnosi na štampanje udžbenika i priručnika iz oblasti sporta. Izdato je oko 40 udžbenika i stručnih knjiga iz teorije i sportske prakse, a Sportska akademija je pokrenula izdavanje prvog sportskog naučno-stručnog časopisa na engleskom jeziku na našim prostorima – “Serbian Journal of Sports Sciences”.

Sportska akademija realizuje saradnju sa brojnim domaćim i inostranim fakultetima i naučnim institucijama, kao i sa sportskim savezima i sportskim organizacijama. Potpisani su sporazumi sa Nacionalnom sportskom akademijom iz Sofije, Institutom za sport u Adelaidu, Internacionalnim školskim centrom “Jelena Anžujska” iz Pariza, Udruženjem instruktora skijanja Srbije, kao i sa drugim organizacijama.

Od osnivanja do danas, na Sportskoj akademiji diplomiralo je oko 1965 studenata na 29 sportskih grana.

 

 


Prijava za Newsletter - dobijajte bitne informacije o prijemnim ispitima na svoj i-mejl.