English School of Business Beograd

 

Adresa: Cara Urosa 17, prvi sprat, 11000 Beograd
Tel. 011/303 95 00,
veb sajt: www.esb.edu.rs
e-mail: info@esb.edu.rs

 

 

English School of Business Beograd (ESB) je privatna obrazovna ustanova, osnovana 2000. godine. Predstavlja akreditovani centar britanskih obrazovnih institucija.

Studijski programi se realizuju prema licenci britanskih fakulteta, a nastava, literatura i ispiti su organizovani na engleskom jeziku. Matični fakulteti iz Velike Britanije propisuju nastavni plan i program, procenjuju stručnost predavača iz Srbije i ocenjuju ispite koji se polažu u pisanoj formi u obliku eseja. Po završetku studija, studenti dobijaju diplome koje izdaju matični fakulteti, a koje se ne razlikuju od diploma stečenih studiranjem u Velikoj Britaniji.

English School of Business Beograd realizuje studije na više nivoa – dodiplomske studije, osnovne akademske studije i postdiplomske studije (master i doktorske).

Britanski fakulteti i institucije sa kojima se ostvaruje saradnja u organizovanju studijskih programa su:

  • Univerzitet Heriot-Vat – „School of Life Sciences”
  • Institut komercijalnog menadžmenta „The Institute of Commercial Management”
  • Univerzitet Heriot-Vat –„ Edinburgh Business School”

U okviru dodiplomskih studija – osnovnih strukovnih studija, studenti imaju mogućnost studiranja na dva programa – Marketing i Menadžment. Osnovne akademske studije obuhvataju program Menadžment i psihologija, dok na master studijama postoji više studijskih programa – Poslovna administracija, Marketing, Finansijski menadžment, Menadžment ljudskih resursa, kao i Strategijsko planiranje. Na doktorskim studijama organizuje se studijski program – Poslovna administracija.

Škola organizuje veći broj edukativnih kurseva iz oblasti informatike, koji se ostvaruju prema programu kompanije NIIT Ltd, u sklopu programa Master Mind Series (MMS).

English School of Business Beograd (ESB) sprovodi i program „Capability Building – Executive Training”, koji se organizuje za potrebe firmi u cilju dodatnog obrazovanja zaposlenih.

 

 


Prijava za Newsletter - dobijajte bitne informacije o prijemnim ispitima na svoj i-mejl.