Beogradska poslovna škola

 

Adresa: Кrаljicе Маriје 73, 11000 Beograd
Tel. 011/30 42 300
veb sajt: www.bbs.edu.rs
e-mail: z.davidovac@bbs.edu.rs

 

O beogradskoj poslovnoj školi

Beogradska poslovna škola (BPŠ) je visokoobrazovna institucija čije se sedište nalazi u Beogradu. Formirana je sa ciljem pružanja obrazovanja iz oblasti poslovne informatike i elektronskog biznisa, poreza i carina, menadžmenta, bankarstva i računovodstva, finansija, trgovine i marketinga.

Beogradska poslovna škola datira iz 1956. godine, kada je osnovana Viša komercijalna škola u Beogradu. Formiranjem većeg broja viših škola ekonomske orijentacije u narednom periodu, stvorena je potreba za spajanjem istih u jedinstvene obrazovne institucije. Svoj naziv i današnji oblik, Beogradska poslovna škola dobila je 2002. godine, prerastanjem iz dvogodišnjih u trogodišnje primenjene studije.

Studenti Beogradske poslovne škole imaju mogućnost obrazovanja na osnovnim i specijalističkim studijama. Svi studijski programi su akreditovani 2007. godine, od strane Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta.

U okviru Beogradske poslovne škole, na osnovnim studijama postoje studijski programi:

  • Poslovna informatika i e-biznis,
  • Menadžment,
  • Finansije, računovodstvo i bankarstvo,
  • Marketing i trgovina,
  • Porezi i carine,
  • Menadžment turizma,
  • Javna uprava.

Specijalističke studije Beogradske poslovne škole se organizuju u trajanju od godinu dana, a obuhvataju smerove: Menadžment računovodstva, kontrola i revizija, Strategijski finansijski menadžment, kao i Menadžment poslovnih procesa.

Beogradska poslovna škola realizuje međunarodnu saradnju sa više univerziteta, od kojih je najznačajniji Univerzitet kooperativnih studija u Štutgardu, a saradnja se ostvaruje i članstvom u Asocijaciji američkih državnih koledža .

U okviru BPŠ postoje studentske organizacije koje se bave zastupanjem interesa studenata i organizovanjem različitih aktivnosti u vezi sa studentskim životom – Savez studenata BPŠ i Sportska asocijacija BPŠ.

 

 


Prijava za Newsletter - dobijajte bitne informacije o prijemnim ispitima na svoj i-mejl.