Akademija fudbala

 

Adresa: Deligradska 27-III, 11000 Beograd
Tel. 011/36 50 137, 36 50 138
veb sajt: www.akademijafudbala.com
e-mail: akaf@scnet.rs

 

O akademiji fudbala:

Akademija fudbala je trogodišnja visokoškolska ustanova čije se sedište nalazi u Beogradu. Osnovana je 2003. godine pri Fudbalskom savezu Beograda, a namenjena je školovanju trenera fudbala i sportskih menadžera.

Studijski programi su usaglašeni sa principima Bolonjske deklaracije, kao i sa ostalim dokumentima Evropske unije o visokom školstvu. Akademija je akreditovana od strane Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta.

Smerovi na Akademiji fudbala su:

  • Smer za trenere
  • Smer za menadžere

Školovanjem na Akademiji fudbala, studenti stiču zvanje trenera, odnosno strukovnog menadžera. Nastava se organizuje u trajanju od tri godine, a pravo na upis Akademije imaju svršeni srednjoškolci svih četvorogodišnjih ili trogodišnjih srednjih škola, studenti drugih srodnih fakulteta i viših škola, aktivni ili bivši sportisti koji žele da praktično znanje dopune, kao i da steknu višu stručnu spremu, treneri ili rukovodioci klubova koji žele da unaprede svoja znanja.

Akademija fudbala ostvaruje saradnju sa domaćim i inostranim sportskim organizacijama, a na teritoriji Srbije ima zaključene ugovore o saradnji sa oko 20 saveza i klubova. Međunarodna saradnja se realizuje članstvom u dve evropske asocijacije – Evropske asocijacije trenera i Evropske asocijacije za sportski menadžment.

Pored teorijskog dela nastave, studenti imaju obavezu pohađanja i praktične nastave u okviru domaćih klubova i sportskih saveza.

Studenti Akademije fudbala imaju mogućnost dobijanja neke od stipendija koje su namenjene različitim kategorijama kandidata – vrhunskim sportistima, izbeglim i raseljenim licima, licima sa teškom materijalnom situacijom, štićenicima doma za decu bez roditelja, kao i kandidatima koji su ženskog pola.

 

 

 


Prijava za Newsletter - dobijajte bitne informacije o prijemnim ispitima na svoj i-mejl.