Visoke akademske i strukovne škole

 

Visoke škole strukovnih studija su samostalne visokoškolske ustanove koje ne pripadaju univerzitetima i koje ostvaruju osnovne strukovne i specijalističke strukovne studije iz jedne ili više oblasti. Na strukovnim studijama izvodi se strukovni studijski program koji osposobljava studente za primenu znanja i veština potrebnih za uključivanje u radni proces. Osnovne strukovne studije traju tri godine.

 

Visoke škole na teritoriji grada Beograda:

 

Visoke škole na teritoriji Republike Srbije:

 


Prijava za Newsletter - dobijajte bitne informacije o prijemnim ispitima na svoj i-mejl.