Vlada će finansirati 23.198 brucoša

jun 18, 2015

Ponovo najviše mesta na ekonomskim, pravnim, filološkim i filozofskim fakultetima, a najviše besplatnih indeksa na visokim ekonomskim i tehničkim školama

Vlada Republike Srbije odobrila je upisne kvote za sve državne fakultete i visoke škole strukovnih studija za školsku 2015/2016. godinu i prvi put precizno navela koliko dodatnih mesta ima za studente sa invaliditetom, pripadnike romske nacionalnosti i državljane Srbije koji su srednju školu završili u inostranstvu.

Prema odluci vlade, na prvoj godinu osnovnih studija na fakultetima biće mesta za 17.263 brucoša koji će se školovati o trošku države, dok je na visokim školama predviđen upis 5.935 akademaca. Najviše mesta, tradicionalno, dobio je Univerzitet u Beogradu – 9.461, a najmanje Univerzitet umetnosti – 284.

Gledano po grupama fakulteta, najviše indeksa će i ovoga puta biti podeljeno na ekonomskim, pravnim, filozofskim i filološkim fakultetima, a najteže će se do indeksa dolaziti na medicinskim i umetničkim fakultetima.

Na većini fakulteta biće mesta i za studente sa invaliditetom, u proseku po dva-tri, a na najviše beogradskom Filološkom fakultetu – sedam. Slično je i u kategoriji brucoša pripadnika romske nacionalnosti i naših državljana koji su srednju školu završili u inostranstvu. Za sve tri kategorije studenata će na Beogradskom univerzitetu biti mesta za 270 brucoša o trošku države, na Univerzitetu umetnosti devet, u Kragujevcu 63, u Nišu 87, u Kosovskoj Mitrovici 33, a 21 u Novom Pazaru.

Visoke škole strukovnih studija takođe će primiti brucoše iz ove tri kategorije, po 65, a najviše na Beogradskoj politehnici (12 ukupno). Za razliku od fakulteta, ovde je vlada najveći broj indeksa predvidela za tehničke, tehnološke i elektrotehničke škole, mada, kada se na budžetske studente doda broj samofinansirajućih, ipak će najviše upisne kvote ponovo biti na ekonomskim i medicinskim školama, koje su među mladima i najtraženije.

Dr Milovan Šuvakov, pomoćnik ministra prosvete za visoko obrazovanje, za „Politiku” kaže da budući brucoši prvo moraju da se raspitaju da li studijski program na koji se prijavljuju i ta ustanova imaju akreditaciju.

– Važno je da se dobro raspitaju. Na internet stranici Komisije za akreditaciju nalazi se vodič za studente sa spiskom akreditovanih programa. Pored toga važno je da provere šta je to što se traži, a šta je to čega ima viška na tržištu rada. Ovo često nije u skladu sa intuicijom ili sa savetima baka i deka, to je nešto što je najbolje proveriti gledajući u podatke i statistike. Preporučujem internet stranicu Republičkog zavoda za statistiku ili Nacionalne službe za zapošljavanje kao izvor – savetuje Šuvakov.

On dodaje da je, naravno, važno usaglasiti želje i mogućnosti, ali je najvažnije da mlade ne očekuju da neko drugi umesto njih odluči.

– Rodbina, nastavnici, država mogu biti savetodavci, ali svakako ta odluka je samo na njima. Nema mnogo momenata u životu kada se donose ovakve odluke i važno je da u najmanju ruku budu toga svesni – ističe pomoćnik ministra.

Kada je reč o višim nivoima studija, vlada je odobrila upisne kvote i za master (5.680) i doktorske studije (775). Na Univerzitetu u Beogradu, o trošku budžeta će se školovati 3.519 mastera i 527 doktoranada, na Univerzitetu umetnosti 253 plus 33, na Univerzitetu u Kragujevcu 480 plus 64, na Univerzitetu u Nišu 1.011 plus 115, Univerzitetu u Prištini 307 plus 21, a na Državnom univerzitetu u Novom Pazaru mesta će biti za 110 mastera i 15 doktoranada o trošku države.

Broj mesta za studente koji sami plaćaju školovanje određuju fakulteti i visoke škole, a autonomija univerziteta podrazumeva i da visokoškolske ustanove same određuju cenu studija. Većina njih je poslušala preporuku Ministarstva prosvete i nije podigla cenu indeksa za narednu školsku godinu, neki su čak i smanjili, a ostaje da se vidi pred sam upis kako će se ponašati oni koji su školarinu podigli u proseku za 10 odsto (stopa inflacije).

„Politika” će 23. juna objaviti svoj drugi Vodič za brucoše, u kojem će budući brucoši moći da pronađu upisne kvote i školarine za sve državne i privatne univerzitete.

Izvao: politika.rs

 


Prijava za Newsletter - dobijajte bitne informacije o prijemnim ispitima na svoj i-mejl.