TERMINI PRIJEMNIH-Visoke škole

jun 26, 2013

Pogledajte termine i tačno vreme polaganja prijemnog ispita na Visokim strukovnim školama, kao i datume objavljivanja konačnih rang lista, uz broj budžetskih mesta i školarina.

Tačno vreme i mesto polaganja prijemnih ispita je potrebno proveriti naknadno pozivanjem studentske službe Visoke škole na kojoj konkurišete, s obzirom da ih neke škole objavljuju prema sopstvenim rasporedima koji se formiraju nakon prijavljivanja kandidata na konkurs.

Prijave na konkurs za polaganje prijemnih ispita obavljaju se 25, 26. i 27. juna.

VISOKE STRUKOVNE ŠKOLE

Naziv visoke strukovne škole Datum polaganja Vreme polaganja Objavljivanje konačne rang liste Broj budžetskih mesta Školarina
Beogradska poslovna škola 2. jul prema rasporedu 05. jul  200  70.000
Beogradska politehnika 01, 02. i 03. jul prema rasporedu 06. jul 375 50.000 – 83.000
Visoka tehnička škola strukovnih
studija Beograd
02. jul 11h 05. jula 110 52.000
Visoka turistička
škola Beograd
01. jul 11h 05. jul 110 60.000
Visoka škola elektrotehnike i računarstva strukovnih studija – Višer Beograd 03. jul  10h 06. jula 220 120.000 – 150.000
Visoka škola strukovnih studija za informacione i komunikacione tehnologije Beograd 01. i 02. jul  10h 05. jul 110  75.000
Visoka građevinsko – geodetska
škola Beograd
04. jul 10h  08. jul 200 66.000
Visoka železnička škola
strukovnih studija Beograd
1. jul 10h 08. jul 172 80.000
Visoka tekstilna strukovna škola za dizajn, tehnologiju i menadžment Beograd 02, 03. i 04. jula prema rasporedu 07. jula 125 83.000
Visoka hotelijerska škola strukovnih studija Beograd 01. i 02. jula  prema rasporedu 06. jula 90 70.000 – 90.000
Visoka sportska i zdravstvena škola strukovnih studija Beograd
Visoka zdravstvena škola strukovnih studija Beograd 02. i 03. jula 09h 09. jula 225 72.000 – 82.000
Visoka medicinska škola strukovnih studija Milutin Milanković Beograd 04. i 05. jula 11h 08. jula 0 250.000
Visoka škola strukovnih studija za preduzetništvo Beograd 01, 02, 03. i 04. jula 11h 08. jula 0 158.000
Tehnikum Taurunum
Beograd
04. jula  10:30h 09. jula  270 49.000
Visoka poslovna škola strukovnih studija Novi Sad 03. jula prema rasporedu 08. jula 200 60.000
Visoka tehnička škola strukovnih studija Novi Sad 01. jula  09h 03. jula 185 42.000 – 72.000
Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača Novi Sad  03. jul 04. jul  75
Visoka tehnička škola strukovnih studija Subotica 01. i 02. jula 09h 06. jula 223 89000
Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača i trenera Subotica  02. jula   11h  10. jula  0  55000 – 75000
Visoka škola strukovnih studija za vaspitače „Mihailo Palov“ Vršac 01. jula 09h 02. jula 120
 Visoka tehnička škola strukovnih studija Zrenjanin 02. jula 10h 04. jula  171 30.000
 Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača Sremska Mitrovica 01. jul i 02. jul  09h 08. jul 100  50.000
 Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača Kikinda  02. jula 11h 04. jula  75  48.000
Visoka tehnička škola strukovnih studija Kragujevac  02. jul 10h 09. jula 120 55.000
 Visoka poslovna škola „Dr Radomir Bojković“ Kruševac 11. jula  prema rasporedu  0 68.000
 Visoka hemijsko tehnoloska skola Kruševac 02. jul  prema rasporedu 09. jula  100 45.000
Visoka škola strukovnih studija za
vaspitače u Kruševcu
01. jul 09h 05. jula 100 60.000
Visoka poslovna škola
strukovnih studija Čačak
01. jul 16h 05. jula 0 99.000
Visoka škola tehničkih strukovnih
studija Čačak
04. jul 11h 05. jula 264 70.000
 Visoka medicinska škola strukovnih studija Ćuprija  02. jul  10h 09. jula 90  80.000
Visoka tehnička škola strukovnih studija Požarevac 01. jul 09h 08. jul 165 50.000
Visoka poslovna škola strukovnih studija u Valjevu 04. jul  10h 09. jul 130 60.000
Visoka poslovno tehnička škola Užice 04. jul 11h 08. jul  270 59.100
Visoka tehnološka škola strukovnih studija Arandjelovac 03. jul 09h 09. jul 97 55.000
Visoka poslovna škola strukovnih
studija Leskovac
01. jul 09h 04. jula 120 49.000
Visoka škola strukovnih
studija za vaspitače Šabac
01. i 02. jul 09h 09. jula 75 50.000
Visoka tehnološka škola strukovnih
studija Šabac
04. jula 10h 09. jula 150 45.000
Visoka poljoprivredna škola Šabac 04. i 05. jul prema rasporedu 08.jul 0 50.000
Visoka poslovna škola strukovnih studija u Valjevu 04. jul  prema rasporedu 09. jul 130 60.000
Visoka škola za vaspitače strukovnih studija Aleksinac  01. jula  09:30h 06. jula 70 45.000
 Visoka strukovna škola za menadžment u saobraćaju Niš  01. jula  12h 09. jula 0 158.000
Visoka tehnička mašinska škola
strukovnih studija Trstenik
02. jula 12h 08. jula 110 60.000
Visoka poljoprivredno-prehrambena škola struukovnih studija Prokuplje 03. i 04. jula 10h 08. jula 198 40.000 – 50.000
Visoka poslovna škola strukovnih
studija Blace
04. jul 11h 10. jula 275 60.000
 Visoka škola strukovnih studija
za obrazovanje vaspitača Pirot
 01. i 02. jula 10h 03. jula  120  48.000
 Visoka škola primenjenih
strukovnih studija Vranje
 03. jul 10h  10. jula 110 50.000
Visoka tehnička škola
Uroševac sa privremenim sedištem u Zvečanu
02. jula 12h 04. jula 90 39.000

Napomena: Prikazani termini prijemnih ispita su informativnog karaktera. Molimo Vas da datume i tačno vreme početka prijemnog ispita proverite na Visokoj školi na kojoj konkurišete za upis.

 


Prijava za Newsletter - dobijajte bitne informacije o prijemnim ispitima na svoj i-mejl.