Godišnji kursevi za tinejdžere

sep 13, 2017

Obrazovni sistem EQUILIBRIO organizuje Godišnje kurseve stranih jezika za srednjoškolce i to po specijalnim akcijskim cenama sa 50% popusta (na kurseve se mogu prijaviti i učenici 8. razreda osnovne škole).

Polaznici Godišnjih kurseva za tinejdžere će imati priliku da odaberu engleski, nemački, španski, italijanski ili francuski i savladaju omiljeni strani jezik!

Equilibrio Teen akademija pruža zagarantovan napredak u učenju stranih jezika na nastavi koja kombinuje mnogo vežbe sa upotrebom interaktivnih igara i različitih audio i video materijala.

Učenje, druženje, diplome – sastavni su deo Godišnjih kurseva za tinejdžere!

Tokom Programa učenicima je omogućeno pohađanje kreativnih jezičkih radionica, kao i tematske kulturne večeri stranih zemalja na kojima će tinejdžeri imati priliku da se upoznaju i sa načinom života i  kulturom zemalja čije jezike uče.

Polaznici će takođe moći da se informišu o tehnikama polaganja TOEFL, IELTS, FCE, CAE, CPE i GOETHE ispita, neophodnim za sticanje istoimenih sertifikata. Za sve srednjoškolce koji žele da nastave svoje školovanje u inostranstvu, pohađanje ovih kurseva predstavlja prvu odluku!

Godišnji kursevi za tinejdžere će omogućiti polaznicima da razbiju blokade prilikom usmenog govora, kao i da savladaju gramatiku! Rad u malim grupama, stručni predavači, redovno testiranje, procena napretka i termini časova vikendom koji ne ometaju svakodnevne školske obaveze samo su neke od pogodnosti koje očekuju polaznike!

Prijavi se i konačno savladaj omiljeni strani jezik!

Pored učenja stranih jezika, u okviru Teen akademije polaznici će imati priliku da steknu nova poznansta i druže se sa vršnjacima iz drugih škola sa kojima dele interesovanja!

Sticanjem Equilibrio sertifikata nakon završenih Godišnjih kurseva za tinejdžere, stečeno znanje srednjoškolaca dobija posebno priznanje, koje će biti uvaženo tokom daljeg školovanja, kao i u drugim prilikama u kojima je nepohodno poznavanje stranih jezika.

Priključite se Godišnjim kursevima za tinejdžere i uz druženje sa vršnjacima iz drugih srednjih škola konačno naučite omiljeni strani jezik!

Upiši se i stekni korisna znanja i nova prijateljstva!

 

Za prijave i dodatne informacije poseti: www.kursevizasrednjoskolce.com

 


Prijava za Newsletter - dobijajte bitne informacije o prijemnim ispitima na svoj i-mejl.