Fakulteti i visoke škole

sep 22, 2015

Upisujete fakultet ili visoku školu? Informišite se o Univerzitetima u Srbiji, i izaberite fakultet ili visoku školu koju želite da studirate. Na našim stranama pronaći ćete sve bitne informacije koje će vam pomoći da se odlučite!

Pronađite informacije o svim fakultetima u okviru najvećih univerziteta u Srbiji, mogućnostima studija na fakultetima i višim školama, kao i detaljne informacije o istorijatu i organizacijama u okviru univerziteta. Pre odabira fakulteta potrebno je da se detaljno informišete i o akreditovanim visokoškolskim ustanovama. Akreditacija visokoškolskih ustanova i studijskih programa visokog obrazovanja je jedan od zahteva Bolonjskog procesa. Predstavlja opšte prihvaćenu metodologiju i instrument ocene i kontrole kvaliteta visokog obrazovanja.

Fakulteti Univerziteta podeljeni su u četiri organizacione grupacije fakulteta: društveno-humanističkih nauka, medicinskih nauka, prirodno-matematičkih nauka i tehničko-tehnoloških nauka. Akademski program studiranja je organizovan na četiri nivoa: osnovne akademske studije, master, specijalističke i doktorske studije. Studijski programi koji se izvode na fakultetima Univerziteta su usaglašeni sa principima Bolonjske deklaracije.

Visoke škole strukovnih studija su samostalne visokoškolske ustanove koje ne pripadaju univerzitetima i koje ostvaruju osnovne strukovne i specijalističke strukovne studije iz jedne ili više oblasti. Na strukovnim studijama izvodi se strukovni studijski program koji osposobljava studente za primenu znanja i veština potrebnih za uključivanje u radni proces. Osnovne strukovne studije traju tri godine.

 


Prijava za Newsletter - dobijajte bitne informacije o prijemnim ispitima na svoj i-mejl.