Univerzitet Union

 

Adresa: Kosančićev Venac br. 2/5, 11000 Beograd
Tel. (011) 2630654
veb sajt: www.union.edu.rs
e-mail: sekretarijat@union.edu.rs

 

 

Univerzitet Union je privatni univerzitet koji predstavlja javnu, samostalnu i autonomnu visokoškolsku ustanovu. Osnovan je 2005. godine od strane tri fakulteta: Fakultet za graditeljski menadžment i Fakultet za dizajn u Beogradu, kao i Fakultet za industrijski menadžment u Kruševcu.

Univerzitetu Union su vremenom pristupili i drugi fakulteti kao suosnivači: Beogradska bankarska akademija – Fakultet za bankarstvo, osiguranje i finansije, Pravni fakultet Univerziteta Union, Računarski fakultet, Fakultet za menadžment nekretnina, Fakultet za preduzetnički biznis i Viša škola za ekološki inženjering. Ovim su obogaćena naučna i umetnička polja, odnosno oblasti u kojima nove generacije mogu sticati znanja, radne sposobnosti i veštine.

Fakulteti Univerziteta Union su usklađeni sa principima Bolonjske deklaracije. Univerzitet obavlja delatnost visokog obrazovanja u četiri polja: prirodno-matematičke nauke, društveno-humanističke nauke, tehničko-tehnološke nauke i umetnost. Svi studijski programi u okviru navedenih polja se ostvaruju na fakultetima – članovima Univerziteta, u sva tri nivoa akademskih studija.

Kao zajednica visokoškolskih ustanova, Univerzitet pruža mogućnost za razmenu znanja i iskustava u okviru različitih obrazovno-naučnih polja. Sarađuje i sa vanevropskim univerzitetima, a otvoren je i za svaku saradnju u oblasti obrazovanja i nauke na principima uzajamnog poštovanja, ravnopravnosti i objektivnosti.

Studenti Univerziteta Union imaju mogućnost pristupanja Studentskom parlamentu, učestvuju u takmičenjima i raznim projektima, seminarima, kursevima, kao i brojnim drugim vannastavnim aktivnostima, u zavisnosti od toga na kom fakultetu studiraju.

Spisak fakulteta Univerziteta Union:

  • Fakultet za pravne i poslovne studije Dr. Lazar Vrkatić
  • Računarski fakultet
  • Pravni fakultet
  • Beogradska bankarska akademija
  • Akademija lepih umetnosti TODORIS

 

 


Prijava za Newsletter - dobijajte bitne informacije o prijemnim ispitima na svoj i-mejl.