Univerzitet „Union – Nikola Tesla”

 

Adresa: Cara Dušana 62 – 64, 11000 Beograd
Tel. 011/21 80 271
Fax: 011/21 80 013
veb sajt: www.fpb.edu.rs
e-mail: rektor@unionnikolatesla.edu.rs

 

 

Univerzitet “Union – Nikola Tesla” je privatni univerzitet čije se sedište nalazi u Beogradu. Osnovan je 2010. godine i predstavlja samostalnu, javnu i autonomnu visokoobrazovnu instituciju. Akreditovan je 2011. godine kao integrisani univerzitet, što znači da fakulteti u njegovom sastavu nisu zasebna pravna lica.

Univerzitet je formiran udruživanjem tri fakulteta -  Fakulteta za graditeljski menadžment, Fakulteta za preduzetnički biznis i Fakulteta za menadžment nekretnina, koji su se izdvojili iz Univerziteta “Union”, u čijem su sastavu bili do 2010. godine. Novoformiranom Univerzitetu “Union – Nikola Tesla” je naknadno priključena i Viša škola za ekološki inženjering, današnji Fakultet za ekologiju i zaštitu životne sredine.

Na Univerzitetu se realizuju studije sva tri stepena – osnovne, master i doktorske akademske studije, a studijski programi su organizovani u okviru tri obrazovno-naučna i obrazovno-umetnička polja: tehničko-tehnološke, društveno-humanističke i prirodno-matematičke nauke.

Univerzitet “Union – Nikola Tesla” obavlja delatnost visokog obrazovanja i naučno-istraživačku, odnosno umetničko-istraživačku delatnost, ekspertsko-konsultantsku delatnost, izdavačku delatnost, a može obavljati i druge poslove kojima se komercijalizuju rezultati naučnog, istraživačkog i umetničkog rada.

Studenti Univerziteta “Union – Nikola Tesla” svoja prava mogu ostvarivati kroz delatnost Studentskog parlamenta, čija se osnovna delatnost odnosi na osiguranje kvaliteta nastave, reformisanje studijskih programa, kao i analizu efikasnosti studiranja.

U okviru Univerziteta postoje i četiri centra: Centar za kvalitet, Centar za studentske aktivnosti, Inovacioni centar, kao i Centar za informacioni sistem.

Spisak fakulteta Univerziteta „Union-Nikola Tesla”:

 


Prijava za Newsletter - dobijajte bitne informacije o prijemnim ispitima na svoj i-mejl.