Poljoprivredni fakultet

 

Adresa : Trg Dositeja Obradovića 8, 21000 Novi Sad
Tel. 021/48 53 500
Fax: 021/459 761
www: http://polj.uns.ac.rs
e-mail: dean@polj.uns.ac.rs

 

O fakultetu:

Poljoprivredni fakultet je osnovan 1954. godine sa misijom da obrazuje stručnjake iz oblasti poljoprivrede, razvija istraživačku delatnost i doprinosi unapređenju i povećanju poljoprivredne proizvodnje. Nakon osnivanja Univerziteta u Novom Sadu, Fakultet postaje jedan od njegovih prvih fakulteta.

Poljoprivredni fakultet je izrastao u jednu od najvećih obrazovnih i naučnih institucija iz oblasti poljoprivrede u zemlji. Rezultati naučnih istraživanja realizovanih na Fakultetu doprineli su unapređenju tehnoloških procesa u poljoprivrednoj proizvodnji – ratarstvu, stočarstvu, voćarstvu i vinogradarstvu, zaštiti bilja i drugim granama poljoprivrede, a Fakultet je tokom više decenija postao ugledna instistucija u zemlji i inostranstvu i poznat po stvaranju velikog broja visokoprinosnih sorti pšenice, šećerne repe, krmnih bilja, ječma, hmelja, povrća, vinove loze, visokoprinosnih hibrida kukurusa, sorti i hibrida suncokreta.

U školskoj 2009/2010. godini na Fakultetu studira ukupno 3597 studenata na sva tri nivoa studija, a nastavni i naučno-istraživački rad odvija se na 8 departmana:

  • Departmanu za ratarstvo i povrtarstvo
  • Departmanu za voćarstvo, vinogradarstvo, hortikulturu i pejzažnu arhitekturu
  • Departmanu za fitomedicinu i zaštitu životne sredine
  • Departmanu za stočarstvo
  • Departmanu za poljoprivrednu tehniku
  • Departmanu za uređenje voda
  • Departmanu za ekonomiku poljoprivrede i sociologiju sela
  • Departmanu za veterinarsku medicinu

 


Prijava za Newsletter - dobijajte bitne informacije o prijemnim ispitima na svoj i-mejl.