Medicinski fakultet

 

Adresa: Hajduk Veljkova 3, 21000 Novi Sad
Tel. 021/420 677
Fax: 021/624 153
www: http://www.medical.uns.ac.rs
e-mail: dekanmf@uns.ac.rs


O fakultetu:

Medicinski fakultet u Novom Sadu osnovan je 1960. godine. Glavna zgrada Fakulteta nalazi se neposredno pored novosadskog Kliničkog centra, čije brojne klinike i instituti obezbeđuju studentima medicine okruženje za učenje, kao i neposredno kliničko iskustvo.

Nastavni proces na Fakultetu odvija se u institutima za bazičnu premedicinsku i medicinsku edukaciju, zavodima za edukaciju iz preventivnih grana medicine kao i na 29 klinika i 8 regionalnih zdravstvenih centara širom Vojvodine. Nastavne baze Medicinskog fakulteta – klinike, instituti i zdravstveni centri – pružaju studentima mogućnost da kroz rešavanje konkretnih problema steknu praktična znanja o bolestima i njihovom lečenju i o uticaju različitih činilaca na zdravlje.

U školskoj 2009/2010. godini na Fakultetu studira ukupno 3720 studenata na sva tri nivoa studija, a nastavni i naučno-istraživački rad odvija se u okviru 35 katedri:

 • Katedre za opšteobrazovne predmete
 • Katedre za biohemiju
 • Katedre za dermatovenerološke bolesti
 • Katedre za epidemiologiju
 • Katedre za farmaciju
 • Katedre za farmakologiju i toksikologiju
 • Katedre za fiziologiju
 • Katedre za gerijatrija
 • Katedre za ginekologiju i opstetriciju
 • Katedre za higijenu
 • Katedre za hirurgiju
 • Katedre za histologiju i embriologiju
 • Katedre za infektivne bolesti
 • Katedre za internu medicinu
 • Katedre za medicinsku rehabilitaciju
 • Katedre za medicinu rada
 • Katedre za mikrobiologiju sa parazitologijom i imunologijom
 • Katedre za neurologiju
 • Katedre za oftalmologiju
 • Katedre za anatomiju
 • Katedre za onkologiju
 • Katedre za opštu medicinu
 • Katedre za otorinolaringologiju
 • Katedre za patologiju
 • Katedre za patološku fiziologiju
 • Katedre za pedijatriju
 • Katedre za psihijatriju i medicinsku psihologiju
 • Katedre za radiologiju
 • Katedre za socijalnu medicinu i zdravstvenu statistiku sa informatikom
 • Katedre za specijalnu rehabilitaciju i edukaciju
 • Katedre za stomatologiju
 • Katedre za stomatologiju sa maksilofacijalnom hirurgijom
 • Katedre za sudsku medicinu
 • Katedre za urgentnu medicinu
 • Katedre za zdravstvenu negu

Pored toga, u okviru Fakulteta nalaze se i četiri zavoda: Zavod za anatomiju, Zavod za fiziologiju, Zavod za farmaciju i Zavoda za farmakologiju, toksikologiju i kliničku farmakologiju.

 


Prijava za Newsletter - dobijajte bitne informacije o prijemnim ispitima na svoj i-mejl.