Univerzitet u Novom Pazaru

 

Adresa: Dimitrija Tucovića, bb, 36300 Novi Pazar
Tel. 020/316 634
Faks: 020/ 337 322
veb sajt: www.uninp.edu.rs
e-mail: webredakcija@uninp.ac.rs

Univerzitet u Novom Pazaru je privatna visokoškolska ustanova koja obavlja obrazovnu, naučnoistraživačku, ekspertsko-konsultantsku i izdavačku delatnost. Osnovan je 2002. godine kao zadužbina.

Novopazarski univerzitet organizuje studije prema načinu obrazovanja zapadnoevropskih zemalja. Nastava se organizuje na tri nivoa. Nakon završetka studija prvog stepena, studenti stiču diplomu Bachelor, drugi stepen studija obezbeđuje Master diplomu, dok se završavanjem trećeg stepena studija u trajanju od tri godine, stiče zvanje doktora nauka (Ph.D).

U okviru Univerziteta u Novom Pazaru postoji šest departmana – Filološke nauke, Pravne nauke, Prirodno-tehničke nauke, Ekonomske nauke, Psihološko-pedagoške nauke, kao i Departman za umetnost.

Nastavni plan i program Univerziteta se sprovodi prema principima Bolonjske deklaracije, a rešenje o dozvoli za rad je doneto 2003. godine, od strane Ministarstva prosvete i sporta.

Internacionalni univerzitet u Novom Pazaru ostvaruje saradnju sa univerzitetima u Srbiji i svetu, kao i sa drugim kulturnim i obrazovnim institucijama. Neki od univerziteta sa kojima je ugovorena međunarodna saradnja su – American City University (ACU), Koledž u Dunaujvaroši (Mađarska), Univerzitet u Segedinu (Mađarska), Univerzitet u Sarajevu, Univerzitet u Bihaću, Univerzitet u Tetovu (Makedonija), kao i mnogi drugi.

Studenti Univerziteta u Novom Pazaru se aktivno uključuju u rad Studentskog parlamenta, čime zastupaju svoje interese, ali i organizuju različite manifestacije, seminare, ekskurzije, razmene studenata, i druge aktivnosti vezane za društveni život studenata.

Na Novopazarskom univerzitetu postoji pet centara – Izdavački centar, Biznis centar, Karijer centar, Računarski centar, kao i Kulturni centar.

Broj studenata na Internacionalnom univerzitetu u Novom Pazaru iznosi 2125, dok je od nastanka Univerziteta do danas, 1003 studenta završilo svoje obrazovanje.

 


Prijava za Newsletter - dobijajte bitne informacije o prijemnim ispitima na svoj i-mejl.