Medicinski fakultet

 

Adresa: Bulevar Dr Zorana Đinđića 81, 18000 Niš
Tel. 018/45 70 029
Fax: 018/42 38 770
www: http://www.medfak.ni.ac.rs
e-mail: contact@medfak.ni.ac.rs

 

O fakultetu:

Od samog osnivanja na Medicinskom fakultetu u Nišu obavlja se edukacija doktora medicine i stomatologije. U periodu do jula 2010. godine na našem Fakultetu diplomu doktora medicine steklo je 8164, a doktora stomatologije – 2002 studenata. Školske 2002-03. godine upisana je prva generacija studenata na studijski program integrisanih studija farmacije (56 studenata), a do juna 2010. godine diplomiralo je 115 farmaceuta. Školske 2003-04. godine upisana je prva generacija studenata na studijski program strukovnih studija i do danas je diplomiralo 203 studenta.

Na Medicinskom fakultetu u Nišu, do danas, odbranjeno je 738 magistarskih teza i 563 doktorskih disertacija iz različitih oblasti medicine i stomatologije. Aktuelni studijski programi akademskih doktorskih studija za sticanje zvanja doktor medicinskih nauka koncipirani su u skladu sa evropskim programima i obuhvataju: program molekularne medicine, kliničke medicine i javnog zdravlja. Realizacija ovih programa počela je školske 2006-07. godine. Od 2007/08. godine otpočela je i realizacija doktorskih studija iz naučne oblasti stomatologija i farmacija.

 


Prijava za Newsletter - dobijajte bitne informacije o prijemnim ispitima na svoj i-mejl.