Ekonomski fakultet

 

Adresa: Trg kralja Aleksandra Ujedinitelja 11, Niš
Tel. 018/528 609; 528 678
Fax: 018/45 19 441
www: http://www.eknfak.ni.ac.rs
e-mail: ekonomski@eknfak.ni.ac.rs

 

O fakultetu:

Ekonomski fakultet u Nišu je visokoškolska ustanova u sastavu Univerziteta u Nišu, koja u obavljanju svoje delatnosti objedinjuje obrazovni i naučnoistraživački rad kao komponente jedinstvenog procesa visokog obrazovanja. Fakultet je osnovan Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o univerzitetima (Sl.glasnik NRS br.23/1960). Osnivač Ekonomskog fakulteta u Nišu je Republika Srbija. Do 1973. godine bio je u sastavu Pravno – ekonomskog fakulteta u Nišu, a potom se izdvaja u samostalnu visokoškolsku instituciju.

Na Ekonomskom fakultetu u Nišu studije su se odvijale na osnovnom, poslediplomskom i doktorskom nivou. Na osnovnim studijama je od osnivanja Ekonomskog Fakulteta u Nišu do usvajanja novog Nastavnog plana, odnosno studijskih programa, 23. novembra 2006. godine diplomiralo 8.145 studenata, magistarske studije je završilo 90 studenata, a odbranjene su 43 doktorske disertacije. Prema broju upisanih studenata, kvalitetu obrazovanja koje se nudi, rezultatima naučnoistraživačkog rada, kadrovskom potencijalu, Ekonomski fakultet u Nišu je postao prepoznatljiva i respektabilna visokoškolska ustanova u Srbiji i okruženju.

 


Prijava za Newsletter - dobijajte bitne informacije o prijemnim ispitima na svoj i-mejl.