Univerzitet Privredna Akademija

 

Adresa: Cvećarska 21, 21000 Novi Sad
Tel. 021 531 020
veb sajt: www.privrednaakademija.edu.rs
e mail:  business-academy@neobee.net

 

 

Univerzitet Privredna Akademija je samostalan i nedržavni univerzitet, čije se sedište nalazi u Novom Sadu. Osnovan je 2000. godine i predstavlja prvi privatni akreditovani univerzitet u Vojvodini. Akreditacija je sprovedena 2009. godine od strane Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta.

U sastavu Univerziteta postoji pet fakulteta, koji su organizovani u tri naučne oblasti – društveno-humanističke nauke, tehničko-tehnološke nauke i medicinske nauke. Studijski programi se sprovode na tri nivoa – osnovnim, diplomskim i doktorskim studijama.

Univerzitet Privredna Akademija integriše funkcije svih fakulteta, kao i drugih ustanova u svom sastavu, sprovodeći jedinstvenu politiku koja je orijentisana ka podizanju kvaliteta nastave i usavršavanju naučnoistraživačkog rada na temelju vizije, misije i ključnih vrednosti.

Razvijajući međunarodnu saradnju, Univerzitet je potpisao ugovore u oblasti nauke i obrazovanja sa mnogim ustanovama iz Italije, Slovenije, Španije, Makedonije, Ukrajine, Mađarske i drugih zemalja.

Studenti Privredne akademije imaju mogućnost učestvovanja u više obrazovnih programa i projekata međunarodnog značaja, kao što su – Tempus projekti, IPA projekti i slično.

Univerzitet Privredna akademija u svom sastavu ima tri univerzitetska organa – Savet, Senat i Studentski parlament.

Spisak fakulteta Univerziteta Privredna akademija:

  • Pravni fakultet za privredu i pravosuđe u Novom Sadu
  • Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment u Novom Sadu
  • Stomatološki fakultet u Pančevu
  • Fakultet za primenjeni menadžment, ekonomiju i finansije u Beogradu
  • Farmaceutski fakultet u Novom Sadu

 


Prijava za Newsletter - dobijajte bitne informacije o prijemnim ispitima na svoj i-mejl.