Univerzitet Džon Nezbit (Megatrend)

 

Adresa: Bulevar maršala Tolbuhina 8, 11070 Novi Beograd
Tel. 011/220 30 29
veb sajt: www.naisbitt.edu.rs
e- mail: univerzitet@naisbitt.edu.rs

Univerzitet Džon Nezbit (Megatrend univerzitet) je sistem akademskih institucija u Srbiji, čiju je osnovu za razvoj predstavljala konsultantsko-obrazovna kuća International Expert Consortium Limited iz Londona, osnovana 1980. godine. Prva institucija u ovom sistemu, Poslovna škola „Megatrend“, osnovana je 1989. godine i ubrzo je postala osnivač svih drugih institucija u okviru ove akademske zajednice. Fakulteti koji su kasnije osnivani su najviše bili okrenuti primenjenoj ekonomiji i menadžmentu, dok su vremenom osvajana i druga naučna polja i umetničke oblasti.

Univerzitet Džon Nezbit se sastoji od 11 fakulteta, dve visoke škole, Megatrend virtuelnog univerziteta, kao i Instituta za nove tehnologije. Studenti ovog univerziteta imaju mogućnost obrazovanja na osam kampusa u šest gradova Srbije – u Beogradu, Zaječaru, Bačkoj Topoli, Požarevcu, Valjevu i Vršcu. U januaru 2003. godine, Megatrend univerzitet je primljen u Zajednicu univerziteta Srbije.

Na fakultetima Univerziteta Džon Nezbit su organizovane strukovne i akademske, kao i specijalističke, master i doktorske studije iz više akademskih i naučnih disciplina – biznis, međunarodna ekonomija, menadžment, umetnost i dizajn, kultura i mediji, biofarming, državna uprava i administracija, kao i kompjuterske nauke. Razvijanjem naučne i poslovne saradnje sa više uglednih akademskih institucija širom sveta, Univerzitet Džon Nezbit (Megatrend) unapređuje opšti obrazovni potencijal i ostvaruje mogućnost studiranja na odabranim inostranim fakultetima. Ugovori o saradnji su potpisani sa akademskim institucijama Italije, Slovenije, Meksika, Rumunije, Mađarske, Španije, Bugarske, Crne Gore, Francuske, Čilea, Argentine, Kine, Rusije i Venecuele. Od 2009. godine, ovaj univerzitet je postao punopravni član globalne univerzitetske mreže NEWS (North-East-West-South), čiji su članovi univerziteti iz celog sveta. Sve institucije Univerziteta Džon Nezbit su članice EAMSA (Euro-Asia Management Studies Association), jedine svetske asocijacije za studije menadžmenta.

Univerzitet Džon Nezbit je dobitnik mnogih domaćih i međunarodnih priznanja, među kojima je i nagrada dodeljena od strane Američkog udruženja za kvalitet (American Quality Association – AQA), kao i Evropska nagrada za kvalitet (European Quality Award) – obe uručene 2008. godine. Takođe, Univerzitet Džon Nezbit je nagrađen i prestižnom Vukovom nagradom za trajni doprinos nauci, obrazovanju i kulturi Srbije, u martu 2010. godine. „Megakarijera“ je centar za razvoj karijere i savetovanje studenata Džon Nezbit univerziteta, čiji je cilj da studente u potpunosti pripremi za izazove savremenog tržišta rada. Uz stručni nadzor, savete i pomoć, Centar olakšava studentima opredeljenje i razvoj prema njihovim željama i sposobnostima. U sklopu Džon Nezbit univerziteta postoji i Alumni klub, koji ima za cilj da poveže sve one koji su diplomirali, magistrirali ili doktorirali na ovom univerzitetu kako bi se saradnja nastavila, uz pružanje informacija o inovacijama u naučnim disciplinama i razmenu poslovnih informacija, ideja i projekata. Sa oko 27.000 aktivnih studenata, Univerzitet Džon Nezbit predstavlja najveći privatni univerzitet u Srbiji i regionu.

Spisak fakulteta Univerziteta Džon Nezbit:

 

 


Prijava za Newsletter - dobijajte bitne informacije o prijemnim ispitima na svoj i-mejl.